budzet

Po stronie dochodów i wydatków budżet gminy Żelechów kształtuje się na poziomie około 42 mln zł. Wydatki na zadania inwestycyjne ustalono na niemal 1,8 mln zł. Byłoby więcej, ale ponad 6,5 mln zł gmina musi dopłacić z własnych środków do subwencji oświatowej. Przyszłoroczny budżet gminy przyjęty został jednogłośnie przez radnych miejskich. O uchwalonym wczoraj budżecie gminy, Waldemar Jaroń rozmawia z burmistrzem Łukaszem Boguszem i skarbnik gminy Beatą Kosyra.

OZE

W gminie Stara Kornica zakończył się montaż instalacji na odnawialne źródła energii. 25 listopada w Starej Kornicy, która była liderem projektu zostały podpisane protokoły z wykonawcą związane z zakończeniem tego zadania.

Marcin Kolodziejczyk

Dobiegły końca trzy duże inwestycje drogowe, które łącznie kosztowały ponad 6 mln zł. Dzięki wsparciu środkami zewnętrznymi przebudowano drogę w miejscowości Lucin, zmodernizowana została też ulica Górna w Sulbinach i Sławinach oraz przebudowane skrzyżowanie ulicy Lubelskiej z Górną. To jednak nie wszystko.

Siedlecka Akademia Futbolu

Siedlecka Akademia Futbolu

Artur Kozlowski

Jerzy Jaron

378 tys. zł samorząd gminy Miastków Kościelny przeznaczy w przyszłorocznym budżecie na realizacje inwestycji w ramach funduszu sołeckiego. Pieniądze te pomagają zrealizować wiele pomysłów, które mają na celu poprawę warunków życia mieszkańców. Decyzje o ich przeznaczeniu na konkretne przedsięwzięcia mogą podejmować tylko i wyłącznie mieszkańcy sołectwa.

6 stycznia cz 2

W uroczystość Objawienia Pańskiego, 6 stycznia 2021 r. ulicami miast i miejscowości prawdopodobnie nie przejdą Orszaki Trzech Króli. Organizatorzy ze względu na epidemię koronawirusa i zakaz zgromadzeń przygotowują inną formę wspólnego świętowania.

6 stycznia

W uroczystość Objawienia Pańskiego, 6 stycznia 2021 r. ulicami miast i miejscowości prawdopodobnie nie przejdą Orszaki Trzech Króli. Organizatorzy ze względu na epidemię koronawirusa i zakaz zgromadzeń przygotowują inną formę wspólnego świętowania.

Tomasz Kwiatkowski

Jednym z inwestycyjnych priorytetów władz samorządowych gminy jest poprawa infrastruktury drogowej, dlatego każdego roku modernizowanych jest kilkanaście kolejnych odcinków dróg lokalnych. Na zadania te gmina z powodzeniem pozyskuje środki zewnętrzne z rządowego Funduszu Dróg Samorządowych i samorządu województwa mazowieckiego.