ks Andrzej Kania

Gdy ks. prałat Mieczysław Łuszczyński był proboszczem w parafii św. Stanisława Biskupa Męczennika w Siedlcach, funkcję wikarego pełnił obecny proboszcz parafii Chrystusa Miłosiernego w Dęblinie ks. kan. Andrzej Kania. - Ks. prałat był postacią nietuzinkową. Jego naczelne hasło, kiedy przychodził na spotkanie z wikariuszami brzmiało „mobilizujmy się” – podkreśla ks. kan. Andrzej Kania

ks. Adam Patejuk

- To był pierwszy ksiądz, którego spotkałem w murach naszego Seminarium, nim odbyłem pierwszą rozmowę kwalifikacyjną z rektorem. Był dla mnie bardziej ojcem duchownym niż proboszczem czy prałatem – wspomina ks. Mieczysława Łuszczyńskiego obecny proboszcz parafii św. Stanisława Biskupa Męczennika w Siedlcach ks. kan. Adam Patejuk.

Teresa Kozos

Zmarłego kapłana wspomina również pani Teresa Kozos z parafii Trzebieszów, której proboszczem był niegdyś śp. ks. prałat Mieczysław Łuszczyński.

ks. Jacek Swiatek

16 listopada w Domu Księży Emerytów w Opolu Nowym w przededniu 90. urodzin, po długiej chorobie, zmarł ks. prałat Mieczysław Łuszczyński, wieloletni proboszcz parafii św. Stanisława BM w Siedlcach, Honorowy Obywatel Miasta Siedlce. Zmarłego kapłana wspominają m.in. ks. kan. Andrzej Sochal - dyrektor Katolickiego Radia Podlasie oraz ks. dr Jacek Świątek - dyrektor I Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Świętej Rodziny w Siedlcach.

Marcin Zboina

W Powiatowym Urzędzie Pracy zarejestrowanych jest blisko cztery tysiące osób pozostających bez pracy, w tym niemal siedemset z prawem do zasiłku. Na różne formy pomocy dla pracodawców, w ramach tarczy antykryzysowej wydano prawie trzydzieści dwa miliony złotych.

Janina Ewa Orzelowska

Radni Rady Miasta w Węgrowie wsparli zamiar podziału województwa mazowieckiego. Wniosek w tej sprawie złożyła przewodnicząca Klubu PiS Beata Gashi. Poparło go 10 radnych. 5 było przeciw. - Przyjęte przez radnych PiS stanowisko to smutny – choć na szczęście odosobniony – przykład, jak polityka centralna niszczy samorządy, solidarność i zdrowy rozsądek – odpowiada marszałek Adam Struzik i przesyła obszerne wyjaśnienie w tej sprawie.

Krwawe Dni Miedzyrzeca

W Międzyrzecu Podlaskim od 25 lat odbywały się Marsze – Patrole upamiętniające Krwawe Dni Międzyrzeca. Ich głównym organizatorem jest Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Międzyrzecu. W tym roku ze względu na pandemię koronawirusa Marszu-Patrolu nie było. Wczoraj (16 listopada) obchody 102. rocznicy Krwawych Dni Międzyrzeca były symboliczne.

wspomnienie

- Jego mocnym świadectwem, które zapamiętałem była głęboka wiara wyrażana poprzez gorliwą modlitwę - wspomina zmarłego ks. prałata Mieczysława Łuszczyńskiego, wieloletniego proboszcza parafii św. Stanisława Biskupa Męczennika, ks. kan. Andrzej Sochal, dyrektor Katolickiego Radia Podlasie.

SAMORZADOWCY

Samorządowcy z powiatu łukowskiego liczą na wsparcie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Złożyli już odpowiednie wnioski i czekają na ich rozpatrzenie.