ks dr Robert Ogrodnik

1,5 tysiąca pielgrzymów przybyło do Sanktuarium Maryjnego w Leśnej Podlaskiej. Tegoroczna pielgrzymka przebiega pod hasłem słów kardynała Stefana Wyszyńskiego „ Wszystko postawiłem na Maryję”. Pielgrzymka rozpoczęła się od zawiązana wspólnoty . Postać ks. kardynała Stefana Wyszyńskiego przybliżył ks. dr Robert Ogrodnik, historyk, pracownik IPN oraz PAN.

Dotacja

Międzyrzec Podlaski: Dotacja na remont sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury i rewitalizację Pałacu Potockich. Remont sali widowiskowej rozpocznie się w przyszłym roku i zakończy w 2022. Miasto na ten cel pozyskało 1 milion 550 tys. złotych dotacji. Sala widowiskowa zostanie kompleksowo przebudowana, m.in. zostaną wymienione fotele i oświetlenie sceniczne. W holu pojawi się winda. Z burmistrzem Miasta Międzyrzec Podlaski Zbigniewem Kotem rozmawiał Sławomir Karczewski

absolutorium

Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Absolutorium udzielane jest za wykonanie budżetu gminy za ubiegły rok.

Waldemar Sabak

W gminie Górzno, jak informuje wójt Waldemar Sabak, duża wagę przywiązuje się do dbałości o placówki oświatowe i edukację, żeby wszystko było zapięte na przysłowiowy ostatni guzik przed 1 września. I tak też będzie w tym roku, a dodatkowym wyróżnikiem gminy będzie mazowiecka inauguracja roku szkolnego właśnie w gminie Górzno.

Marcin Kolodziejczyk

Podobnie jest z placówkami oświatowymi w gminie Garwolin, które są gotowe na przyjęcie uczniów. W szkołach i przedszkolach zachowane będą reżimy sanitarne zgodnie z obowiązującymi w tej materii przepisami. Wójt Marcin Kołodziejczyk jest przekonany, że wszystko będzie zgodnie z planem.

Jerzy Jaron

Wójt gminy Miastków Kościelny Jerzy Jaroń ma nadzieje, że zajęcia w szkołach, mimo wielu ograniczeń, będą przebiegały sprawnie i nie trzeba będzie podejmować działań ograniczających zajęcia. Szkoły są przygotowane od strony technicznej związanej z pandemią i technicznie do właściwego funkcjonowania w trudnym czasie.

Beata Talarek

Szkoły w gminie Żelechów też przygotowane są do rozpoczęcia roku szkolnego. Na przykład w żelechowskiej podstawówce nauka będzie w systemie dwuzmianowym, zmiany sal będą ograniczone. Podobnie w innych placówkach nie będzie przemieszczanie się uczniów pomiędzy salami- podkreśla sekretarz gminy Beata Talarek.

Jadwiga Mankowska

W trzech szkołach, dla których organem prowadzącym jest miasto Garwolin, naukę podejmie ponad 2100 uczniów. Uczniowie zostaną pogrupowani wiekowo na piętrach, każda klasa będzie mieć zajęcia w jednej sali a nauczyciel będzie do uczniów przychodził, chyba, że lekcje prowadzone będą w grupach, natomiast wyjścia na korytarz regulowane- informuje Jadwiga Mańkowska, kierownik Wydziału Oświatowo- Społecznego w magistracie.

Albina Lubian

Według burmistrz Albiny Łubian, szkoły w mieście i gminie Pilawa są przygotowane do nowego roku szkolnego, chciaż obawy cały czas istnieją. Dyrektorzy wydają stosowne zarządzenia, z którymi powinni być zapoznani uczniowie i nauczyciele, obowiązywac będą w placówkach reżimy sanitarne. W większych obiektach uczniowie będą mieli swoje strefy, wszystkie wejścia do szkół będą czynne, a posiłki wydawane w postaci jednodaniowej.