R E K L A M AMIASTO SIEDLCE

drukuj Prześlij znajomemu zgłoś błąd archiwum Cofnij
util util util
foto

Poznaliśmy „Ośmiu wspaniałych”
2016-04-14 15:29:32 Artykuł czytany 3992 razy


W Siedlcach podsumowano XXII edycję Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu wspaniałych”. Ma on na celu upowszechnianie wolontariatu i promocję postaw prospołecznych wśród młodzieży.


Kandydatów zgłaszają szkoły, instytucje i organizacje pozarządowe, a laureatów i wyróżnionych wskazuje powołana przez prezydenta miasta komisja. W tym roku laureatami zostali:
 
Anna Katarzyna Bajbert - uczennica Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Siedlcach. W wolontariacie od 5 lat. Współpracuje ze Szkolnym Kołem Caritas. Pomagała w organizacji Dnia Papieskiego, przygotowując i prowadząc grupę muzyczną. Zorganizowała w szkole kwestę na rzecz fundacji „Pomóż i ty” dla osób niewidomych i niepełnosprawnych. Uczestniczyła w kolędowaniu w „Domu nad Stawami”. Jest Przewodniczącą Samorządu, nadzorowała akcję „Góra Grosza”, zorganizowała zbiórkę pieniężną i sprzedaż pocztówek na rzecz fundacji „Jasny promyk słońca”. Od 6 lat jest członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej. Uczestniczy w życiu swojej parafii, prowadzi spotkania przygotowujące dzieci do sakramentu bierzmowania. Jest członkiem wspólnoty młodzieżowej „Któż jak Bóg”. Jest harcerką, ukończyła kurs pierwszej pomocy, pracowała przy zabezpieczeniu medycznym wielu imprez sportowych i religijnych. Jako współtwórczyni projektu „Przytomni” organizuje szkolenia z zakresu pierwszej pomocy.

Anna Dmitruk - uczennica I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Prusa w Siedlcach. W wolontariacie od 5 lat. Od 3 lat aktywnie działa w Związku Harcerstwa Polskiego. Ukończyła Kurs Pierwszej Pomocy i została Ratownikiem ZHP. Prowadzi zajęcia z dziećmi w świetlicy Caritasu. Bierze czynny udział w życiu parafii św. Józefa, śpiewała w zespole „Światełko”, uczęszcza na spotkania grupy oazowej i Ruchu Światło- Życie. Działa w Samorządzie Uczniowskim. Reprezentowała nasze miasto w młodzieżowej sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży. Podczas Światowych Dni Młodzieży w Krakowie będzie wolontariuszką w grupie językowej. Osiąga bardzo dobre wyniki w nauce, bierze udział w licznych konkursach przedmiotowych. Brała udział w organizacji akcji rejestracji potencjalnych dawców komórek macierzystych organizowanej przez Fundację DKMS Polska.

Marta Krystyna Grudzińska  - uczennica Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Siedlcach. Od 3 lat jest wolontariuszem Caritas Diecezji Siedleckiej. Pracuje w świetlicy profilaktyczno – wychowawczej przy parafii św. Stanisława w Siedlcach, gdzie prowadzi zajęcia z dziećmi z ubogich i patologicznych rodzin. Zaangażowała się w wolontariat językowy w ramach Światowych Dni Młodzieży. Zajęła 1 miejsce w diecezjalnym etapie Ogólnopolskiej Franciszkańskiej Olimpiadzie Wiedzy o św. Maksymilianie. Aktywnie włącza się do prac Samorządu Szkolnego, jest przewodniczącą szkolnego koła Caritas. Koordynuje pracę wolontariuszy przy zbiórkach żywności, współpracuje z Domem Pomocy Społecznej, Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym, Szpitalem Wojewódzkim. Osiąga bardzo dobre wyniki w nauce, jest najlepszą uczennicą w szkole, przyznano jej Stypendium Prezesa Rady Ministrów. Otrzymała także dyplom od Marszałka Województwa Mazowieckiego.

Magdalena Kieryło - uczennica II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Św. Królowej Jadwigi w Siedlcach. W wolontariacie działa od 3 lat. Uczestniczy w spotkaniach wspólnoty „Ruchu Światło – Życie”. Aktywnie włącza się w pomoc potrzebującym, poprzez zbiórki żywności, akcję „Szlachetna Paczka”. Jest członkinią Związku Harcerstwa Polskiego, bierze udział w akcji „Betlejemskiego Światełka Pokoju”. Jest zaangażowana w pomoc najmłodszym, prowadzi gromadę zuchową. Zorganizowała także koncert charytatywny dla dzieci Fundacji „Przyszłość dla dzieci”. Od wielu lat uczestniczy jako wolontariusz w wydarzeniach związanych z działalnością Parafii Św. Józefa w Siedlcach (chóry „Światełko”, „Lilia”, grupa oazowa „Ruch Światło – Życie”). W ramach projektu „Zwolnieni z teorii-Jestem twórcą, nie tylko odbiorcą”, prowadzi zajęcia dla uczniów klas I-III w Szkole Podstawowej Nr 9. Chętnie bierze udział w wydarzeniach kościelnych i świeckich, takich jak Dni Siedlec, Dzień Papieski oraz w licznych konkursach literackich i fotograficznych.

Sandra Lech - uczennica Publicznego Gimnazjum Nr 6 w Zespole Szkół Nr 2 w Siedlcach. W wolontariacie od 3 lat. Jest przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego. Pomaga dzieciom przy odrabianiu lekcji w szkolnej świetlicy, przewodniczy sekcji literackiej, pomaga w bibliotece szkolnej. Aktywnie uczestniczy w pracach szkolnego wolontariatu, bierze udział w licznych akcjach charytatywnych m.in. zbiórki żywności, „Góra Grosza”, przygotowywanie paczek świątecznych, zbiórki artykułów spożywczych i środków chemicznych dla dzieci z Białorusi i Ukrainy, współpraca z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej. Bierze udział w konkursach recytatorskich i występuje w przedstawieniach szkolnych.

Gabriela Sawicka - uczennica Publicznego Gimnazjum Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Siedlcach. W wolontariacie od 3 lat. Kilka razy w tygodniu prowadzi zajęcia dla ubogich dzieci w Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej przy Parafii Św. Stanisława w Siedlcach. Uczestniczy w akcjach charytatywnych Caritasu, zbiórkach Banku Żywności. Przygotowuje paczki dla najuboższych i zbiera informacje o potrzebujących. Angażuje się obchody Dnia Papieskiego. Włączyła się realizację projektu Fundacji ad Gentes „Żłobek dla peryferiach”. Organizowała także akcję charytatywną podczas szkolnych obchodów Dnia Św. Marcina. Brała udział w szkolnym maratonie pisania listów do chorych dzieci „Marzycielska paczka”. Zorganizowała akcję zbiórki ubrań i przyborów szkolnych dla dzieci z Madagaskaru. Organizowała zbiórki pieniężne na rzecz schronisk dla psów. Jedną z jej pasji jest taniec, aktywnie działa w Studium Musicalowym „Luz”. Śpiewa w chórze szkolnym i bierze udział w szkolnych i pozaszkolnych przedstawieniach teatralnych.

Klaudia Siestrzewitowska - uczennica II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Św. Królowej Jadwigi w Siedlcach. W wolontariacie działa od 5 lat. Jest zastępczynią Przewodniczącego Samorządu Szkolnego II LO. Organizuje akcje charytatywne takie jak „Szlachetna Paczka”. Jest inicjatorką nocnego maratonu pisania listów w sprawie więźniów politycznych pod patronatem Amnesty International. Redaguje także szkolną gazetkę i organizuje debaty młodzieży „Nasz głos”. Ponadto brała udział w projektach „Szkoła demokracji” w Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie, a także „O tym nie można zapomnieć” IPN. Pracuje z dziećmi w Domu Dziecka „Pod Kasztanami”, poświęca także czas osobom starszym w „Domu nad Stawami”. W r.2015 zdobyła 1 miejsce w projekcie wolontariuszy polsko-niem. „Local Heroes”, prowadząc działania na rzecz lokalnej społeczności. Za wybitne osiągnięcia w nauce otrzymała Stypendium Prezesa Rady Ministrów w r. 2015. Reprezentowała szkołę w wielu konkursach, zdobywając czołowe miejsca m.in. 1 m. w Konkursie Kolęd i Poezji w Jęz. Niemieckim, 1 m. w Międzyszkolnym Konkursie „Mistrz Czytania”, wyróżnienie w konkursie „75. Rocznica Zbrodni Katyńskiej”.

Izabela Toczyska
- uczennica Publicznego Gimnazjum Nr 2 im. Gabriela Narutowicza w Siedlcach. W wolontariacie działa od 4 lat. Aktywnie uczestniczy w szkolnym wolontariacie. Pomaga osobom z Zespołem Downa, prowadzi zajęcia w Siedleckim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Zespołem Downa „Zawsze razem”. Bierze czynny udział w organizowaniu akcji charytatywnych na potrzeby społeczności szkolnej oraz lokalnej (zbiórka środków higienicznych dla Domu Małego Dziecka w Siedlcach, zbiórka starych kluczy dla kliniki „Budzik”, zbiórka karmy dla bezdomnych psów, współpraca z Bankiem Żywności). Charakteryzuje się prospołeczną i obywatelską postawą, pełną empatii i wrażliwości.

Wyróżnieni:

Kamil Dominik Dołęga - uczeń IX Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Siedlcach. W wolontariacie od 6 lat. Jest członkiem Związku Harcerstwa Polskiego, aktywnie uczestniczy w pracach siedleckiego Caritasu. Stworzył projekt społeczny dotyczący pierwszej pomocy. W swojej działalności harcerskiej poświęca wiele czasu na pomoc i ratowanie innych, jest członkiem harcerskiego klubu ratowniczego, brał udział w zabezpieczeniu medycznym podczas WOŚP. Bierze udział w zbiórkach żywności. Jest członkiem redakcji i pisze artykuły do kościelnej gazetki parafialnej. Pełnił służbę medyczną w charakterze wolontariusza podczas Spotkania Młodych w Lednicy.

Katarzyna Jóźwik
- uczennica Publicznego Gimnazjum Nr 2 im. Gabriela Narutowicza w Siedlcach. W wolontariacie działa od 4 lat. Uczestniczy w wielu akcjach charytatywnych na terenie szkoły i poza nią. Organizuje zbiórki produktów spożywczych dla bezdomnych z siedleckiej noclegowni. Często bierze udział w działaniach Domu Opieki Społecznej „Dom nad stawami”, zaprosiła pensjonariuszy na koncert kolęd, przygotowała akcję „Laurka dla Babci i Dziadka z Domu nad Stawami”, współorganizowała przedstawienie z okazji Dnia Kobiet. Od 3 lat aktywnie działa w Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Zespołem Downa „Zawsze Razem”. Aktywnie uczestniczy jako wolontariusz w zbiórkach żywności i happeningach organizowanych przez Bank Żywności w Siedlcach. Jest otwarta na potrzeby innych , wrażliwa i zawsze chętna do pomocy innym.

Aleksander Panasiuk - uczeń Publicznego Gimnazjum Nr 2 im. Gabriela Narutowicza w Siedlcach. W wolontariacie działa od 5 lat. Angażuje się w działania szkolnego wolontariatu (pomoc dla bezdomnych, akcje na rzecz pomocy pensjonariuszom Domu Pomocy Społecznej). Jest uczniem wszechstronnie uzdolnionym, uczestniczy w konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych, tańczy w Zespole Pieśni i Tańca Ziemi Siedleckiej „Chodowiacy”. Aktywnie działa w Związku Harcerstwa Polskiego, wchodzi w skład Drużyny Reprezentacyjnej Hufca ZHP „Podlasie” im .H. Sienkiewicza w Siedlcach, czynnie uczestniczy w obchodach świąt narodowych. Jest doskonałym organizatorem, inspiruje rówieśników do aktywności i działania na wielu polach. Kocha zwierzęta, organizuje szkolne zbiórki karmy dla zwierząt ze schronisk. Razem ze swoją drużyną harcerską uczestniczy w tak znanych akcjach, jak: WOŚP czy Betlejemskie Światełko Pokoju.

Maria Sikorska 
- uczennica Publicznego Gimnazjum Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Siedlcach. W wolontariacie działa od 3 lat. Jest wzorową uczennicą, chętnie angażuje się w pracę na rzecz osób potrzebujących, chorych i pokrzywdzonych przez los. Bierze udział w pracach Młodzieżowego Wolontariatu w PG 1, uczestniczy w realizacji projektu Fundacji Ad Gentes „Żłobek na peryferiach”. Propaguje wśród rówieśników idee pracy misyjnej, zainicjowała działania mające na celu wsparcie finansowe żłobka dla ubogich dzieci w Ekwadorze. W ramach akcji „Marzycielska poczta” zorganizowała kilkugodzinny maraton pisania listów do chorych dzieci. Kilka razy do roku bierze udział w zbiórkach żywności siedleckiego Caritasu i Banku Żywności. Za pośrednictwem fundacji „Wspólnota Polska” wysłała paczkę z żywnością i ubraniami dla potrzebujących na Ukrainie i Białorusi. Jest także aktywnym członkiem Ośrodka Jeździeckiego UPH, gdzie uczestniczy w zajęciach hipoterapii z dziećmi chorymi na autyzm i zespół Downa. Jest przewodniczącą sekcji charytatywnej Samorządu Uczniowskiego w PG nr 1. Kocha zwierzęta, pomaga schroniskom dla psów w Sokołowie Podlaskim i Korabiewicach. Promuje zdrowy styl życia, uczestniczy w szkolnym projekcie Projekt Zdrowie, przygotowuje plakaty i prezentacje na temat zgubnych skutków nałogów. Poświęca także wiele czasu na uprawianie sportu, gra w koszykówkę, piłkę ręczną, pływa. Śpiewa w szkolnym chórze w wielu szkolnych uroczystościach.

Izabela Suplewska - uczennica I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Prusa w Siedlcach. W wolontariacie od 9 lat. Jest członkinią Klubu Ratowniczego ZHP, pełni funkcję przybocznej w Podlaskiej Drużynie Wędrowniczej „Ambulo”, ukończyła kurs pierwszej pomocy medycznej, pomaga przy zabezpieczeniu wielu imprez charytatywnych i religijnych. Z ochotą angażuje się w prace szkolnego wolontariatu, dział w samorządzie uczniowskim. Będzie uczestnikiem Światowych Dni Młodzieży jako wolontariusz grupy językowej i medycznej. Osiąga bardzo dobre wyniki w nauce, pomaga też dzieciom prowadząc zajęcia w świetlicy przy kościele św. Stanisława w Siedlcach. Bierze udział w zbiórkach żywności oraz uroczystościach religijnych i lokalnych.

Alicja Wiligórska - uczennica Publicznego Gimnazjum Nr 2 im. Gabriela Narutowicza w Siedlcach. W wolontariacie działa od 3 lat. Osiąga bardzo dobre wyniki w nauce. Organizowała w szkole Dni Praw Dziecka, Dni Ochrony Danych Osobowych, uczestniczy w pracach Samorządu Uczniowskiego, śpiewa w chórze szkolnym. Włącza się do wielu akcji charytatywnych, m.in. zorganizowała zbiórkę produktów higienicznych dla Domu Małego Dziecka w Siedlcach, zbiórkę produktów spożywczych dla bezdomnych z siedleckiej noclegowni, zbiórkę karmy dla bezdomnych psów ze schroniska, współpracuje z Bankiem Żywności. Aktywnie uczestniczy w działalności Grupy Literackiej „Witraż”. Reprezentuje szkołę na występach i przedstawieniach teatralnych podczas szkolnych akademii i na scenach Miasta Siedlce. Podczas wakacji uczestniczyła i pomagała w organizacji rekolekcji dla dzieci z całej Polski „Święta Dzieci” w Miasteczku Krwi Chrystusa w Chrustach koło Rawy Mazowieckiej. Zorganizowała i wzięła udział w happeningu z okazji Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka, zdobywając specjalne wyróżnienie przyznane przez Rzecznika Praw Dziecka.Większe zdjęcia można zobaczyć tutaj

Do udziału w etapie centralnym Konkursu Samorządowego „Ośmiu Wspaniałych” Kapituła Nagrody wytypowała Gabrielę Sawicką - uczennicę Publicznego Gimnazjum Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Siedlcach.

Fot. Adam Białczak

DJ
wykop
Nasi reporterzy są do państwa dyspozycji:

Adam Białczak
tel. 500 187 558
a.bialczak@radiopodlasie.pl
|
|
|
Monika Jabłkowska
tel. 512 111 737
jablkowska.m@radiopodlasie.pl
|
|
|
Andrzej Ilczuk
tel. 502 173 757
andrzej.ilczuk@radiopodlasie.pl
|
|
|
Kamil Skorupski
tel. 504 838 118
skorupski@radiopodlasie.pl

Komentarze

Odśwież obrazek.

Publikowane komentarze sa prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Portal nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Redakcja zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy obraźliwych lub zawierających wulgaryzmy.
- 101,7fm / 106,0 fm - ONAIR


Zapraszamy na audycje:

foto

O tym się mówi... Poranna rozmowa na antenie KRP
2023-02-09 16:07:30 Kategoria:

Codziennie, od poniedziałku do piątku o godz. 8:12 polecamy "O tym się mówi..." poranną rozmowę w Katolickim Radiu Podlasie. Gośćmi Marcina Jabłkowskiego i Andrzeja...

więcej »


foto

Caritas dla niepełnosprawnych
2023-02-16 14:38:58 Kategoria:

Rozumiejąc potrzeby osób z niepełnosprawnością Caritas Diecezji Drohiczyńskiej od lutego 2010 r. prowadzi Diecezjalny Ośrodek Wsparcia dla Osób Niepełnosprawnych...

więcej »
foto

Serwer Dell T330 – nowoczesne rozwiązanie dla małych...
2023-02-16 12:21:10 Kategoria:

Sewer to niezawodne urządzenie powszechnie wykorzystywane w wielu firmach. Przede wszystkim sprzęt cechuje się wysoką wydajnością oraz gwarancją bezpieczeństwa...

więcej »
foto

Na jakie telewizory warto zwrócić uwagę?
2023-02-16 11:25:20 Kategoria:

Choć nie milkną dyskusję, jaki telewizor LED byłby najlepszy, czy może trafniejszym wyborem byłyby telewizory LCD, plazma czy też zaawansowane technologicznie modele....

więcej »
foto

Jak mierzyć postępy działań SEO?
2023-02-15 11:06:39 Kategoria:

SEO, czyli Search Engine Optimization (optymalizacja stron pod wyszukiwarki internetowe) jest to zestaw technik stosowanych do zwiększenia widoczności witryny internetowej w...

więcej »
foto

Na co zwrócić uwagę, kupując pościel?
2023-02-14 12:48:01 Kategoria:

Sypialnia jest tą częścią domu, w której szuka się relaksu i spokoju. Wchodząc do niej tuż przed snem, powinna dawać poczucie bezpieczeństwa i być oazą po nawet...

więcej »
foto

Dlaczego młodzi ludzie coraz częściej inwestują na...
2023-02-14 10:39:26 Kategoria:

Przyjrzymy się, jak wygląda inwestowanie w akcje. Jak przygotowują się do tego młodzi inwestorzy? Czy giełda jest dla każdego?

więcej »
foto

Jak zacząć przygodę z pływaniem?
2023-02-13 10:48:46 Kategoria:

Aktywność fizyczna jest niezbędna do zachowania zdrowia, jednak nie każda dyscyplina będzie odpowiednia dla wszystkich. Jedni z nas wolą sporty siłowe, inni spokojną...

więcej »

Siedlce

w lewoLipiec 2024w prawo
Pon Wt Śr Czw Pią So Nd
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Kondolencje

Najnowsze Informacje