Galeria - Odkrycie w parafii Św. Bartłomieja Apostoła w Paprotni

Podczas trwającego tam remontu, na ścianie zewnętrznej kościoła od strony prezbiterium, po zdjęciu oszalowania odkryto przypadkowo napis. Ten łaciński napis pochodzi prawdopodobnie z 1766 roku i świadczy o tym, że kościół został wówczas konsekrowany - poinformował o tym Piotr Woźniak, organista z parafii Paprotnia, pasjonat historii.