Galeria - Kobylany pamiętają o Bohaterach

Na terenie gminy Terespol znajduje się kilkanaście obiektów pamięci. Gminne Centrum Kultury w Kobylanach od wielu lat sprawuje opiekę nad pomnikami, mogiłami i cmentarzami wojennymi. Każdego roku jesienią, przed świętem zmarłych, pracownicy GCK uczestniczą w pracach porządkowych, by dać świadectwo pamięci o tych, którzy odeszli.