Galeria - Jak zdarta płyta…(List misjonarki Katarzyny Parnickiej).

Zachęcamy do przeczytania korespondencji, jaka dotarła do naszej redakcji za po-średnictwem ks. Kazimierza Jóżwika, referenta misyjnego. Jest to list misjonarki Katarzyny Par-nickiej.