R E K L A M APOWIAT SIEDLECKI

drukuj Prześlij znajomemu zgłoś błąd archiwum Cofnij
util util util
foto

Wręczono Nagrody Starosty Siedleckiego /ZDJĘCIA/
2016-05-04 18:16:04 Artykuł czytany 2511 razy


Nagrody Starosty siedleckiego przyznane. W tym roku Kapituła przyznała nagrody w dwóch kategoriach.


W dziedzinie działalności społecznej, samorządowej i ofiarności w służbie publicznej, nagrody trafiły do: Edwarda Jagła, Wojciecha Ryszarda Zgorzałka i Hieronima Izdebskiego. Natomiast w dziedzinie działalności gospodarczej nagrodę przyznano Januszowi Ilczukowi. Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 29 kwietnia podczas sesji Rady Powiatu Siedleckiego.Większe zdjęcia można zobaczyć tutajEdward Jagła


Edward Jagła
związany jest z Gminą Wodynie. Uczestniczy w życiu publicznym lokalnej społeczności i poświęca swój czas i energię dla wspólnego dobra. W 1967 roku został wybrany sołtysem w sołectwie Kołodziąż (gm. Wodynie). Od tego czasu mieszkańcy niezmiennie obdarzają go zaufaniem, czego potwierdzeniem jest fakt, iż stanowisko sołtysa zajmuje nieprzerwanie do dnia dzisiejszego.W latach siedemdziesiątych ubiegłego stulecia Pan Edward Jagła podjął skutecznie starania o przeprowadzenie melioracji, co było ogromnie istotne dla lokalnej społeczności, która w tamtych czasach w większości zajmowała się prowadzeniem gospodarstw rolnych. Edward Jagła od 1965 roku należy do Ochotniczej Straży Pożarnej w Kołodziążu. Był jednym z inicjatorów budowy remizy strażackiej, którą oddano do użytku we wrześniu 1986 roku Pan Edward Jagła pełnił funkcję Przewodniczącego Społecznego Komitetu Budowy Remizy. Zajmował się gromadzeniem materiałów, dokumentacji oraz funduszy na budowę remizy. W latach 1998-2014 był członkiem Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej.

Realizując potrzebę działania w służbie publicznej oraz w oparciu o mandat zaufania współmieszkańców, Edward Jagła od roku 1980 do roku 2010 z przerwą w latach 1994-1998 pełnił funkcję radnego Gminy Wodynie. W latach 1998-2002 zajmował stanowisko Przewodniczącego Rady Gminy Wodynie. W ramach działalności społecznej i samorządowej podejmował starania o budowę wodociągu w swojej miejscowości. Był Przewodniczącym Społecznego Komitetu Budowy Wodociągu w Kołodziążu. Inwestycja została oddana do użytku w 1994 roku.

Postawa Pana Edwarda Jagły może być dla młodych ludzi wzorem postępowania, daje przykład zaangażowania na rzecz dobra drugiego człowieka.

Wojciech Ryszard Zgorzałek, Dyrektor Gimnazjum w Skórcu
.Prezes Gimnazjalnego Ludowego Klubu Sportowego GLUKS „Naprzód” Skórzec
Pan Wojciech Zgorzałek ukończył studia wyższe magisterskie w zakresie matematyki, Studia Podyplomowe z zarządzanie oświatą, Studia Podyplomowe w zakresie podstaw chemii i podstaw informatyki. Jest instruktorem lekkiej atletyki, posiada ukończony kurs trenerski piłko nożnej UEFA C, oraz szereg innych form doskonalących. Pracował  w latach 80. Jako trener lekkiej atletyki WLKS Siedlce; był nauczycielem w szkołach na terenie powiatu: Szkoła Podstawowa w Pruszynie, Szkoła Podstawowa w Grali, Gimnazjum w Skórcu (Dyrektor). Jest laureatem nagród Nagroda Kuratora Oświaty(2 krotnie), Nagród Wójta Gminy Skórzec (wielokrotnie).

Odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Honorowymi odznakami PZLA, LZS, MZPN. Wojciech Zgorzałek swoją karierę zawodową związał z oświatą i sportem. Od 34 lat pracuje i działa na terenie Gminy Skórzec.  Władze Gminy powierzyły Panu Zgorzałkowi zadanie tworzenia gimnazjum, którym od 1999 roku kieruje nieprzerwanie do dnia dzisiejszego. Pan Zgorzałek angażował się w życie sportowe Gminy Skórzec. W 1992 r. z grupą nauczycieli i rodziców związanych ze Szkołą Podstawową w Grali założył Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Grala, który w Mazowieckich Igrzyskach Młodzieży w 2000 roku wywalczył II miejsce dziewcząt i IV miejsce w kategorii chłopców. W 1999 z grupą działaczy sportowych roku w Skórcu powołał  GLUKS „NAPRZÓD” Skórzec, a w 2003 roku został jego społecznym prezesem. Obecnie w klubie trenuje systematycznie 150 zawodników. Klub zatrudnia 6 trenerów. Zawodnicy „Naprzodu” Skórzec trzykrotnie wywalczyli awans do IV Mazowieckiej Ligi Piłki Nożnej, trzykrotnie dotarli do finału Pucharu Polski na szczeblu okręgu (w 2010 r., 2013 r. i 2015 r.). Znaczące sukcesy odnoszą również zawodnicy sekcji tenisa stołowego: kobiety występują w II lidze, mężczyźni w V.Od początku istnienia gimnazjum w Skórcu jego uczniowie wygrywają klasyfikację Powiatowej Gimnazjady LZS i SZS.Pan Wojciech Zgorzałek jest również inicjatorem wielu działań szkoły na rzecz lokalnego środowiska: organizowane są uroczystości patriotyczne i kulturalne. Szczególne znaczenie ma akcja upamiętniająca polskich oficerów zamordowanych w Katyniu organizowana pod hasłem „Ocalić od zapomnienia”, w których biorą udział przedstawiciele Rodzin Katyńskich; szkoła współorganizuje również gminne obchody Święta Odzyskania Niepodległości. W 2015 roku zainicjował I Skórzecki Bieg Niepodległościowy, w którym wzięło udział 200 uczestników z całej Polski. Szacunek do przeszłości i tradycji wyraża się również przez opiekę sprawowana przez młodzież nad miejscami pamięci.Pan Zgorzałek zachęca młodzież do działalności charytatywnej – szkoła współpracuje ze Skórzeckim Stowarzyszeniem Dobroczynnym, bierze udział w akcji „Szlachetna paczka”, współorganizuje inne akcje pomocowe, np. „Pomóż Ani i innym – zostań dawcą szpiku i komórek macierzystych”. Wojciech Zgorzałek działa również na rzecz integracji lokalnego środowiska. Mieszkańcy gminy uczestniczą w licznych uroczystościach organizowanych przez Gimnazjum: koncert kolęd w okresie bożonarodzeniowym, akademie środowiskowe z okazji świąt narodowych, doroczne bale podsumowujące działalność sportową za mijający rok.Pan Wojciech Zgorzałek jako dyrektor Gimnazjum wzbogaca ofertę edukacyjną szkoły: organizowanych jest wiele zajęć pozalekcyjnych, działają koła zainteresowań, kabaret szkolny, koło tańca ludowego, chór szkolny. Uczniowie biorą udział w wielu konkursach zajmując czołowe lokaty. Na działalność edukacyjną pozyskuje również środki unijne. Gimnazjum realizowało projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Zagrajmy o sukces", "Interaktywna edukacja w wiejskim gimnazjum", "Docenić mediacje - mediator rówieśniczy - rozwiązywanie konfliktów bez przemocy".

Pan Wojciech Zgorzałek cieszy się szacunkiem i uznaniem wśród społeczności lokalnej. Jego osobisty przykład wpływa na kształtowanie aktywnych postaw wśród młodzieży i dorosłych, a dotychczasowe działania przyniosły mieszkańcom Gminy Skórzec wymierne korzyści.

Hieronim IzdebskiHieronim Izdebski od ponad 25 lat pełni nieprzerwanie funkcję sołtysa sołectwa Stok Lacki - Folwark. Przez 15 lat był opiekunem świetlicy wiejskiej. Był jednym z inicjatorów remontu tej świetlicy, która po latach świetności mocno podupadła. M.in. dzięki jego zaangażowaniu udało się świetlicę wyremontować, a następnie kosztem swojego prywatnego czasu dbał o jej jak najlepszy stan. Organizował wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Kultury choinki dla dzieci, festyny i wiele innych uroczystości.

Był pomysłodawcą wielu przedsięwzięć społecznych, które w istotny sposób wpłynęły na życie mieszkańców miejscowości. Brał czynny udział w budowie dróg, remoncie biblioteki, wodociągowaniu miejscowości i licznych innych inwestycjach. Dzięki jego determinacji w Stoku Lackim odbywały się lekcje religii (przed wprowadzeniem jej jako przedmiot nauczania w szkole).

Pan Hieronim Izdebski był mocno związany z życie m szkoły w Stoku Lackim: przez wiele lat pełnił funkcję przewodniczącego Komitetu Rodzicielskiego. M.in. dzięki jego staraniom ufundowano Szkole Podstawowej w Stoku Lackim sztandar. W łatach 90-tych XX wieku brał czynny udział w Komitecie Rozbudowy Szkoły Podstawowej w Stoku Lackim. W latach 1988 - 2005 był pracownikiem Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Stoku Lackim. Hieronim Izdebskim jest człowiekiem o nieposzlakowanej opinii i cieszy się szacunkiem mieszkańców. Jest jednocześnie osobą skromną, która nigdy nie szukała poklasku. Swoim zaangażowaniem w działalność społeczną może być wzorem dla wielu młodszych od siebie ludzi. Można śmiało powiedzieć, że nie ma żadnej inwestycji w Stoku Lackim, która zostałaby zrealizowana bez jego zaangażowania.

Działalność gospodarcza:Janusz Ilczuk był jednym z pomysłodawców i założycieli spółdzielni „Pieczarka Siedlecka”. Sam specjalizuje się także w produkcji w produkcji pieczarki białej.

Spółdzielnia "Pieczarka Siedlecka" jest grupą producencką specjalizującą się w produkcji wysokojakościowych grzybów: pieczarki białej i pieczarki brązowej, zwanej królewską. Pieczarki sprzedawane są na rynku krajowym sieciom marketów, przetwórniom, firmom z branży gastronomicznej. Jednak zdecydowana większość grzybów jest eksportowana do wielu krajów Europy m.in. Wielkiej Brytanii, Francji, Rosji, Holandii, Belgii, Bułgarii i Włoch. Spółdzielnia liczy 29 członków łącznie dysponujących 35 tys. m2 upraw, które produkują pieczarki w ilości około 250 ton tygodniowo. Dla potrzeb członków Spółdzielni "Pieczarka Siedlecka" i kontrahentów, wybudowano chłodnię dającą możliwość skupu i sprzedaży 500 ton grzybów tygodniowo.

Stabilność i terminowość dostaw, satysfakcjonująca cena oraz wysoka, jakość towaru sprawiły, iż marka Spółdzielni stała się rozpoznawalna w Europie. Uprawa pieczarek pozwoliła poprawić infrastrukturę obiektów, wdrożyć nowoczesne technologie oraz uprawiać najwyższej, jakości grzyby. Ilość oferowanych pieczarek stale rośnie, dzięki powiększaniu powierzchni upraw pieczarki, inwestycjom w nowoczesne rozwiązania technologiczne, współpracy z najlepszymi producentami podłoża.

Członkowie spółdzielni, a wśród nich Pan Janusz Ilczuk posiadają wieloletnie, bogate doświadczenie w uprawie pieczarek i od początku działalności zwracają szczególną uwagę, na jakość i bezpieczeństwo produkowanych grzybów. Wdrożenie i certyfikacja Spółdzielni w systemie GLOBAL G.A.P. pozwoliło na ujednolicenie produkcji oraz podniesienie, jakości grzybów (GLOBAL G.A.P. to niezależny, dobrowolny system zapewnienia bezpieczeństwa żywności dla pierwotnej produkcji rolnej). Spółdzielnia spełniła wszelkie wymogi Unii Europejskiej.

Dzięki determinacji i zaangażowaniu pana Janusza Ilczuka i pozostałych członków spółdzielnia się rozwija i rozbudowuje o nowe pomieszczenia technologiczne. Wpływa to na wzrost liczby miejsc pracy w regionie.

Pan Janusz Ilczuk jest również osobą działającą społecznie. Angażuje się w rozwój swojej wsi i gminy Suchożebry. Przez kilka lat sprawował funkcję radnego gminnego. Był m.in. inicjatorem rozbudowy i modernizacji świetlicy wiejskiej w Kownaciskach.
MJa/ Siedlce [MSz]
wykop
Nasi reporterzy są do państwa dyspozycji:

Adam Białczak
tel. 500 187 558
a.bialczak@radiopodlasie.pl
|
|
|
Monika Jabłkowska
tel. 512 111 737
jablkowska.m@radiopodlasie.pl
|
|
|
Andrzej Ilczuk
tel. 502 173 757
andrzej.ilczuk@radiopodlasie.pl
|
|
|
Kamil Skorupski
tel. 504 838 118
skorupski@radiopodlasie.pl

Komentarze

 • Absolwent
  2023-05-11 06:29:05

  arrow

  Wszelkiego rodzaju koła zainteresowań w Skórcu to kompletna bzdura(a przynajmniej w czasach mojej nieprzyjemnej przygody z tą placówką tak było). Jedyne koło jakie funkcjonuje to koło kolesiostwa które specjalizuje się w zatrudnianiu niekompetentnej kadry po znajomościach.
  Gratuluję wspaniałych odznaczeń.

 • wniosek
  2016-05-15 11:05:26

  arrow

  Trzeba było wszystkim rozczarowanym złożyć wnioski o przyznanie nagrody i dopiero później ewentualnie narzekać, że Kapituła nie przyznała. Typowo polska cecha narzekać, że komuś się udało i coś dostał. Gratulacja dla laureatów.

 • do znającego temat
  2016-05-13 09:17:08

  arrow

  Proszę nauczyć się czytać ze zrozumieniem a dopiero później komentować.

 • Stok L
  2016-05-07 20:39:19

  arrow

  A nie dlatego dostał pan Hieronim że starosta jest ze Stoku Lackiego, uważam że jest wielu ludzi bardziej działających , pracujących jako wolontariat w hospicjach, opiekujących się chorymi dziećmi pracujących za darmo i nikt o nich nie pamięta. A ten pan o ile wiem to jako opiekun brał wypłatę, świetlicę remontowali i inni mieszkańcy, bibliotekę też, bez przesady. Jest sołtys 50 lat urzędujący , kto o nim pamięta. Wiadomo to PSL się wspiera za podatników pieniądze. Osobiście nic nie mam do tego Pana , ale bez przesady. Gratuluję dobrych znajomych.

 • Znający Temat
  2016-05-06 04:27:17

  arrow

  Nie prawdą jest , iż Pan Janusz Ilczuk jest prezesem Spółdzielni Pieczarka Siedlecka od 2007 i wszystko sie jemu przypisuje (zaledwie 1 rok i 4 miesiace) jeśli ktoś pisze takie bzdury to niech sięgnie łaskawie po informacje u żródła

 • Koleżanka z pracy.
  2016-05-04 21:14:13

  arrow

  Gratulacje Panie Hieronimie !!!! Należy się tak cuudownemu, oddanemu ludziom człowiekowi.

Odśwież obrazek.

Publikowane komentarze sa prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Portal nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Redakcja zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy obraźliwych lub zawierających wulgaryzmy.
- 101,7fm / 106,0 fm - ONAIR


Zapraszamy na audycje:

foto

O tym się mówi... Poranna rozmowa na antenie KRP
2023-02-09 16:07:30 Kategoria:

Codziennie, od poniedziałku do piątku o godz. 8:12 polecamy "O tym się mówi..." poranną rozmowę w Katolickim Radiu Podlasie. Gośćmi Marcina Jabłkowskiego i Andrzeja...

więcej »


foto

Caritas dla niepełnosprawnych
2023-02-16 14:38:58 Kategoria:

Rozumiejąc potrzeby osób z niepełnosprawnością Caritas Diecezji Drohiczyńskiej od lutego 2010 r. prowadzi Diecezjalny Ośrodek Wsparcia dla Osób Niepełnosprawnych...

więcej »
foto

Serwer Dell T330 – nowoczesne rozwiązanie dla małych...
2023-02-16 12:21:10 Kategoria:

Sewer to niezawodne urządzenie powszechnie wykorzystywane w wielu firmach. Przede wszystkim sprzęt cechuje się wysoką wydajnością oraz gwarancją bezpieczeństwa...

więcej »
foto

Na jakie telewizory warto zwrócić uwagę?
2023-02-16 11:25:20 Kategoria:

Choć nie milkną dyskusję, jaki telewizor LED byłby najlepszy, czy może trafniejszym wyborem byłyby telewizory LCD, plazma czy też zaawansowane technologicznie modele....

więcej »
foto

Jak mierzyć postępy działań SEO?
2023-02-15 11:06:39 Kategoria:

SEO, czyli Search Engine Optimization (optymalizacja stron pod wyszukiwarki internetowe) jest to zestaw technik stosowanych do zwiększenia widoczności witryny internetowej w...

więcej »
foto

Na co zwrócić uwagę, kupując pościel?
2023-02-14 12:48:01 Kategoria:

Sypialnia jest tą częścią domu, w której szuka się relaksu i spokoju. Wchodząc do niej tuż przed snem, powinna dawać poczucie bezpieczeństwa i być oazą po nawet...

więcej »
foto

Dlaczego młodzi ludzie coraz częściej inwestują na...
2023-02-14 10:39:26 Kategoria:

Przyjrzymy się, jak wygląda inwestowanie w akcje. Jak przygotowują się do tego młodzi inwestorzy? Czy giełda jest dla każdego?

więcej »
foto

Jak zacząć przygodę z pływaniem?
2023-02-13 10:48:46 Kategoria:

Aktywność fizyczna jest niezbędna do zachowania zdrowia, jednak nie każda dyscyplina będzie odpowiednia dla wszystkich. Jedni z nas wolą sporty siłowe, inni spokojną...

więcej »

Siedlce

w lewoMaj 2024w prawo
Pon Wt Śr Czw Pią So Nd
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Kondolencje

Najnowsze Informacje