Bartosz Tarachulski

Wojciech Kosowski

OSP Wygnanka

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Wygnance (gmina Kąkolewnica) została włączana do krajowego systemu ratowniczo -gaśniczego. 13 listopada 2020 roku komendant główny Państwowej Straży Pożarnej rozpatrzył pozytywnie wniosek jednostki ochrony przeciwpożarowej o włączenie do KRSG.

Miedzyrzec Podlaski

Rada Gminy Międzyrzec Podlaski podjęła uchwałę o utworzeniu „Gminnego Zespołu Usług Komunalnych w Międzyrzecu Podlaskim”. Dotychczas zarządzanie siecią wodociągową i kanalizacyjną odbywało się przez pracowników Urzędu Gminy.

podatki

Radni gminy Komarówka Podlaska przyjęli uchwały w sprawie wysokości stawek podatków, które będą obowiązywać w 2021 roku. Najważniejszym podatkiem dla mieszkańców wsi jest podatek rolny. W gminie Komarówka Podlaska będzie on na tegorocznym poziomie czyli w wysokości 100 zł. za hektar przeliczeniowy.

BURMISTRZ

Burmistrz Jerzy Rębek zakazał właścicielom posesji na terenie Radzynia oddawania odpadów biodegradowalnych w ilości większej niż sześć 120-litrowych worków miesięcznie. Burmistrz zaznacza, że w bieżącym roku drastycznie wzrosła masa takich odpadów. Jednocześnie zachęca do instalowania kompostowników. Zdaniem radnej Bożeny Lecyk ograniczenie nie ma odzwierciedlenia w prawie.

Jaroslaw Koczkodaj

Gmina Ulan-Majorat pozyskała 340 tysięcy złotych na projekt przewożenia osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie samorządu. W ramach programu mieszkańcy z trudnościami w poruszaniu będą mogli skorzystać z bezpłatnego dowozu w wybrane miejsce, na przykład na wizytę u lekarza. O szczegółach wójt gminy Ulan-Majorat Jarosław Koczkodaj.

Jerzy Rebek

Dziś (30 listopada) Urząd Miasta Radzyń Podlaski ogłosi przetarg na prawie 29-milionową rewitalizację Pałacu Potockich, dziedzińca i rynku. Miasto pozyskało na ten cel środki z Regionalnego Programu Operacyjnego. Dofinansowanie wyniosło 21,5 mln złotych.

Marek Ziedalski

Około 2,4 mln zł kosztować będzie przebudowa budynku Ośrodka Pomocy Dziecku „Zielone Izdebno”. Do realizacji inwestycji powiat garwoliński zobowiązany został zapisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, które nakazują, by placówka tego typu była koedukacyjna. Budynek niemal gruntownie przebudowano, ale na tym nie koniec.