Jerzy Jaron

Prawdopodobnie jeszcze w sierpniu zakończone zostaną dwie duże inwestycje proekologiczne realizowane przez samorząd gminy Miastków Kościelny. Dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym przeprowadzono termomodernizację siedziby władz gminy i rozbudowano oczyszczalnię ścieków, co umożliwi przyłączenie do sieci kanalizacyjnej kolejnych miejscowości.

Zofia Lewoszewska

Zofia Lewoszewska na pielgrzymi szlak wyruszała dwadzieścia trzy razy i zawsze w służbie medycznej. Przez kilka lat pielgrzymowała z córkami. Jak powiada, każdego roku w drodze coś się wydarzyło, co niejednokrotnie poruszało serce i wyobraźnię. Były etapy, gdzie było bardzo ciężko, łzy i obolałe nogi, ale były też chwile wzruszeń i radości. Zdarzyło się na przykład, że podczas jednej z pielgrzymek zasłabł ksiądz.

Waldemar Sabak

Gmina Górzno pozyskuje środki zewnętrzne nie tylko na duże zadania infrastrukturalne, ale też na mniejsze, związane z inwestowaniem w ochronę środowiska czy funkcjonowaniem żłobka. W ciągu ostatnich dni podpisano umowy na dofinansowanie tych zadań z trzema różnymi instytucjami szczebla centralnego i wojewódzkiego.

Jerzy Jaron

Inwentaryzacja pozwoli ustalić, jakie tereny gminy są szczególnie narażone na wysokie stężenie smogu oraz wymagają wprowadzenia działań mających na celu ochronę zdrowia i życia mieszkańców. To kolejne działania realizowane z troską o środowisko.

Miedzyrzec Podlaski

Radni Gminy Międzyrzec Podlaski udzielili wotum zaufania i absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu gminy Wójtowi Krzysztofowi Adamowiczowi.

POGODA

Przestały kukać kukułki, sejmikują bociany - za miesiąc odlecą na południe. To już półmetek lata. Sierpień będzie umiarkowanie ciepły, okresowo upalny – tak wynika z amatorskiej prognozy pogody, którą na podstawie obserwacji zjawisk pogodowo-przyrodniczych przygotował Waldemar Naumiuk z Łosic.

Tomasz Kwiatkowski

W ostatnim roku gmina Maciejowice przyspieszyła w inwestycjach. Po raz pierwszy od wielu lat, na jej terenie realizowane są tak duże inwestycje i jest ich tak wiele. Wśród nich są inwestycje drogowe, infrastrukturalne, wodociągowo- kanalizacyjne i inne, na realizację których samorząd pozyskuje środki zewnętrzne z różnych źródeł finansowania.

Pawel Pogorzelski

Staraniem garwolińskiego starostwa powiatowego, przy udziale Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, ukazała się publikacja „ Na przyrodniczym szlaku powiatu garwolińskiego” autorstwa Pawła Ajdackiego. To bogato ilustrowana praca, która przybliża w formie swego rodzaju przewodnika, walory przyrodnicze ziemi garwolińskiej.

Pozyczka

Dziewięćdziesiąt działąjących w powiecie garwolińskim organizacji pozarządowych otrzymało bezzwrotne pożyczki z urzędu pracy na pokrycie działalności gospodarczej lub statutowej. Takie możliwości stworzyły zapisy Tarczy Antykryzysowej, które rozszerzyły krąg podmiotów uprawnionych do ubiegania się o pożyczkę.