stypendia

28 lipca, 82 uczniów z gminy Kąkolewnica otrzymało stypendia naukowe za najwyższą średnią ocen i uznaniowe za osiągnięcia sportowe i artystyczne. Stypendia wręczyła Wójt Gminy Kąkolewnica Anna Mróz.

Albina Lubian

Z pomocą Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na miejscu nieczynnego składowiska odpadów w Pilawie powstała ścieżka edukacyjno- ekologiczna, która stanie się atrakcją i szkołą ekologicznej wiedzy. Oficjalne otwarcie obiektu odbyło 27 lipca br.

Zofia Dabrowska

3 – miesięczna Antosia Dąbrowska potrzebuje pomocy. Zdiagnozowano u niej rdzeniowy zanik mięśni, SMA - 1. Jedyną szansą na uratowanie jego życia jest terapia genowa.

ABSOLUTORIUM

Czternastu wybrańców lokalnej społeczności Garwolina jednomyślnie udzieliło burmistrz miasta Marzenie Świeczak absolutorium, wcześniej zaś przegłosowali uchwałę o wotum zaufania. Oznacza to, że burmistrz sprawnie gospodaruje majątkiem miasta, a świadczy o tym chociażby to, że w 2019 roku pozyskano ponad 5 mln zł środków zewnętrznych, a inwestycje wykonano w 210% w stosunku do planu.

Wieslaw Gaska

W ciągu ostatnich kilku lat gmina zrealizowała wiele inwestycji infrastrukturalnych, których większość miała na celu ochronę środowiska. To między innymi budowa sieci kanalizacji sanitarnej, gospodarka odpadami, rozbudowa oczyszczalni ścieków, rekultywacja wysypiska, walka z zanieczyszczeniem powietrza czy ustanawianie pomników przyrody.

x_Jaroslaw_Rekawek

24 lipca w wieku 87 lat zmarł ks. prałat Eugeniusz Gaładyk, emeryt zamieszkały w Domu Księży Emerytów w Siedlcach. Na antenie Radia Podlasie zmarłego kapłana wspominał ks. Jarosław Rękawek , dyrektor Domu Księży Emerytów, gdzie ostatnie lata życia spędził zmarły przez kilkoma dniami kapłan..

x Marek_Chomiuk

24 lipca w wieku 87 lat zmarł ks. prałat Eugeniusz Gaładyk, emeryt zamieszkały w Domu Księży Emerytów w Siedlcach. Na antenie Radia Podlasie zmarłego kapłana wspominał ks. Marek Chomiuk, obecny proboszcz parafii w Pruszynie, w której przed laty proboszczem był ks. Gaładyk.

Stanislaw Kostyra

Inwestycyjnym priorytetem samorządu gminy Trojanów jest poprawa infrastruktury drogowej. Każdego roku na te zadania przeznaczane są duże pieniądze, budowane jest przedszkole za ponad pięć milionów, boisko wielofunkcyjne, będą przydomowe oczyszczalnie ścieków. O inwestycjach, które są lub w najbliższych dniach realizowane będą na terenie gminy, Waldemar Jaroń rozmawia z wójtem Stanisławem Kostyrą.

mieszkancy

25 lipca zapisze się z pewnością w pamięci samych mieszkańców Węgrowa, szczególnie tych, którzy uczestniczyli w dzisiejszych uroczystościach. Nie kryjąc wzruszenia mieszkańcy mówili jak bardzo cieszą się z relikwii Jana Pawła II, co według nich jest także wyróżnienie dla węgrowskiego klasztoru.