Sebastian Kieliszek

Oprócz realizacji mniejszych inwestycji infrastrukturalnych, w gminie Maciejowice wykonywane są lub będą w najbliższym czasie duże zadania ze wsparciem środkami zewnętrznymi. To między innymi rozbudowa oczyszczalni ścieków, zakończenie wodociągowania gminy, termomodernizacja dużego obiektu szkoły w Samogoszczy czy budowa nowej siedziby władz gminy.

doktor Zbigniew Pasik

Tuż przed świętami ukazał się ostatni numer „Nowej Gazety Łukowskiej”. Czasopismo zamyka się po 25 latach. To decyzja wydawcy, czyli Łukowskiego Towarzystwa Regionalnego im. Jana Stanisława Majewskiego.

Zyczenia dyrektor

paczki_miedzyrzec

Co roku organizacja „Podaj Dziecku Pomocną Dłoń" z siedzibą w Międzyrzecu Podlaskim przygotowuje spotkania przedświąteczne i rozdaje paczki na święta Bożego Narodzenia. Tym razem ze względu na pandemię wspólnego spotkania nie było, ale zostały rozdane paczki żywnościowe. Otrzymały je dzieci i najbardziej potrzebujący mieszkańcy miasta i gminy Międzyrzec Podlaski.

Bp G. Suchodolski

Bp K. Gurda

Biskup Piotr Sawczuk

Boże Narodzenie 2020. Życzenia Ordynariusza Drohiczyńskiego ks. bpa Piotra Sawczuka

ks. Kazimierz Jozwik

23 grudnia w Huszlewie odbyły się uroczystości pogrzebowe ks. Zbigniewa Jana Pateja, kapłana diecezji drohiczyńskiej pochodzącego z diecezji siedleckiej. Na ostatnie pożegnanie przybyło blisko 40 kapłanów z diecezji drohiczyńskiej i siedleckiej, siostry Zmartwychwstanki wśród, których posługuje siostra zmarłego kapłana s. Julita oraz wierni z parafii Huszlew i innych parafii, w których pracował ks. Zbigniew.

s. Julita

23 grudnia w Huszlewie odbyły się uroczystości pogrzebowe ks. Zbigniewa Jana Pateja, kapłana diecezji drohiczyńskiej pochodzącego z diecezji siedleckiej. Na ostatnie pożegnanie przybyło blisko 40 kapłanów z diecezji drohiczyńskiej i siedleckiej, siostry Zmartwychwstanki wśród, których posługuje siostra zmarłego kapłana s. Julita oraz wierni z parafii Huszlew i innych parafii, w których pracował ks. Zbigniew.