plener

W podmiędzyrzeckich Krzymoszycach odbywa się X Środowiskowy Plener Malarski Międzyrzeckiego Klubu Miłośników Sztuki. Uczestniczy w nim 9 artystów związanych z Międzyrzecem Podlaskim. Komisarzem pleneru jest Andrzej Szczerbicki. Plener rozpoczął się 22 czerwca a zakończy 4 lipca. Z uczestnikami pleneru rozmawiał Sł. Karczewski.

Jerzy Rebek

W piątek, 26 czerwca w Radzyniu Podlaskim podpisano umowę na rewitalizację Pałacu Potockich i centrum miasta. Całe zadanie będzie kosztować ponad 28 mln złotych. Dokument podpisano w towarzystwie wicepremiera Jacka Sasina, marszałka województwa lubelskiego Jarosława Stawiarskiego, wojewody lubelskiego Lecha Sprawki i wicewojewody Roberta Gmitruczuka. Samorząd pozyskał duże dofinansowanie dzięki wpisaniu Pałacu na listę obiektów priorytetowych dla województwa lubelskiego. -Wykonaliśmy ogromną pracę, by stworzyć poprawny wniosek. Teraz czekają nas trzy intensywne lata prac nad rewitalizacja. Jesteśmy gotowi na to wyzwanie- mówił burmistrz Radzynia Jerzy Rębek.

Anna Brzyska

W piątek, 26 czerwca w Radzyniu Podlaskim podpisano umowę na rewitalizację Pałacu Potockich i centrum miasta. Całe zadanie będzie kosztować ponad 28 mln złotych. Dokument podpisano w towarzystwie wicepremiera Jacka Sasina, marszałka województwa lubelskiego Jarosława Stawiarskiego, wojewody lubelskiego Lecha Sprawki i wicewojewody Roberta Gmitruczuka. Dyrektor Departamentu Wdrażania EFRR w Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie Anna Brzyska chwaliła poziom projektu przygotowanego przez Radzyń. Jako uzasadnienie podawała wysoką punktację jaką osiągnął wniosek.

SZKOLA

W czasie ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych, w Zespole Szkół Specjalnych nr 1 cały czas realizowana była podstawa programowa za pomocą metod i technik kształcenia na odległość uwzględniających specjalne potrzeby edukacyjne. To było wyzwanie dla nauczycieli i ich uczniów.

Waldemar Sabak

Wozy trafią do gmin do 20 tys. mieszkańców, które w każdym województwie osiągną największą procentową frekwencję wyborczą w pierwszej turze wyborów prezydenckich. Szansę mają więc wszystkie gminy powiatu garwolińskiego.

Agnieszka Pietrzak

Prelekcja na temat wpływu odżywiania na zdrowie, szkolenie z zakresu bezpieczeństwa, pożegnanie dotychczasowego opiekuna i przedstawienie nowego księdza wypełnią program spotkania przedstawicieli Koła Przyjaciół KRP. Rozgłośnia zaprasza w sobotę, 27 czerwca na spotkanie, które będzie miało miejsce w Centrum Charytatywno-Duszpasterskim przy katedrze w Siedlcach. Mówi Agnieszka Pietrzak

budzet obywatelski

Mieszkańcy Międzyrzeca Podlaskiego mogą zgłaszać swoje propozycje do Budżetu Obywatelskiego. Wnioski z poparciem co najmniej 20 osób przyjmowane są do końca czerwca. Projekty, które przejdą pozytywną weryfikację zostaną poddane głosowaniu we wrześniu. Ten, który otrzyma największą liczbę głosów zostanie zrealizowany w przyszłym roku. Na ten cel do dyspozycji mieszkańców jest 100 tys. złotych – mówi Paweł Łysańczuk zastępca burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski.

prelekcja

Prelekcja na temat wpływu odżywiania na zdrowie oraz szkolenie z zakresu bezpieczeństwa - to jedne z punktów spotkania przedstawicieli Koła Przyjaciół KRP. Rozgłośnia zaprasza w sobotę, 27 czerwca na spotkanie, które będzie miało miejsce w Centrum Charytatywno-Duszpasterskim przy katedrze w Siedlcach. Mówi Agnieszka Pietrzak

Jarosław Koczkodaj

W gminie Ulan- Majorat w powiecie radzyńskim rusza budowa nowej świetlicy wiejskiej w Domaszewnicy. Rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę z wykonawcą. Pracami zajmie się firma z Łukowa. Samorząd przekazał już plac pod budowę. Obiekt ma powstać do sierpnia przyszłego roku.