Monika i Rajmund Orzylowscy

W imieniu rodzin życzenia złożyli Monika i Rajmund Orzyłowscy.

ks kanonik Kazimierz Chelstowski

Ks. kan. Grzegorz Suchodolski przez ponad 3,5 roku pełnił posługę proboszcza w parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Siedlcach. W związku z mianowaniem ks. Grzegorza Suchodolskiego biskupem pomocniczym diecezji siedleckiej, przestaje on pełnić funkcję proboszcza z dniem 30 kwietnia.

HOMILIA 25 kwietnia

„Sługa Boży biskup Ignacy Świrski był nie tylko teoretykiem, ale i praktykiem Bożego Miłosierdzia” powiedział ks. Mariusz Świder. Postulator procesu beatyfikacyjnego byłego biskupa siedleckiego mówił o pasterzu, jako o wielkim czcicielu Bożego Miłosierdzia.

DRELOW

Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie” działając na wniosek oraz w porozumieniu z Gminą Drelów, rozpoczęło poczynając od 23 kwietnia 2020 r. napełnianie wodą z kanału Wieprz – Krzna tzw. „Nawodnika Szósteckiego”. Piętrzenie wód kanału będzie miało miejsce przez kilka najbliższych dni, w celu napełnienia, poczynając od tamy w Augustówce, rowów melioracyjnych na terenie gruntów użytkowanych rolniczo, w miejscowościach Przechodzisko, Łózki, Wólka Łózecka, Szóstka, Worsy oraz Drelów – Augustówka.

Burmistrz Piotr Pludowski

Podczas sesji Rady Miasta, która odbywała się w Łukowie w czwartek 23 kwietnia, ze strony radnych pojawiły się pytania m.in. o to, jak samorząd może pomóc przedsiębiorcom w czasach epidemii. Radni pytali m.in. czy są już podania o zwolnienia z lokalnych podatków, m.in. od nieruchomości i środków transportu.

Wieslaw Mazurek

Gmina Radzyń Podlaski realizuje kolejne remonty drogowe. Do samorządu trafiły środki z Funduszu Dróg Samorządowych. Gmina współfinansuje wraz z powiatem odcinek Radzyń- Zbulitów- Wohyń.

Stanislaw Kostyra

Inwestycyjnym priorytetem samorządu gminy Trojanów jest poprawa infrastruktury drogowej. Każdego roku na te zadania przeznaczane są duże pieniądze, a w tym gmina pozyskała prawie milion złotych dofinansowania do modernizacji ponad dwukilometrowego odcinka drogi gminnej. Budowane jest też przedszkole, będą przydomowe oczyszczalnie ścieków i wymienione zostanie oświetlenie uliczne na energooszczędne.

Wieslaw Gaska

Gmina Borowie jako jeden z ośmiu samorządów powiatu garwolińskiego otrzymała niemal sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych na poprawę infrastruktury drogowej. Poza tym, z innych źródeł pozyskano sześćdziesiąt tysięcy złotych na zakup komputerów do zdalnej nauki w szkołach prowadzonych przez gminę.

POWIAT GARWOLINSKI

Od 25 marca br. szkoły realizują zajęcia w systemie zdalnego nauczania i w związku z tym regulacji uległy zasady świadczenia pracy przez nauczycieli w tym okresie. Wiele kontrowersji budzi też wypłata nadgodzin i możliwość ich wypracowania w systemie pracy zdalnej.