Mariusz Osiak

Władze gminy Łuków podjęły decyzję o budowie oczyszczalni ścieków w Gołaszynie. Kolejnym krokiem będzie budowa sieci kanalizacyjnej w sześciu miejscowościach, a docelowo w ośmiu.

Zenon Stefanowski

Rada Gminy Kłoczew podjęła uchwałę o zamiarze likwidacji szkoły podstawowej w Kawęczynie, przede wszystkim ze względu na zbyt wysokie koszty utrzymania. Związek Nauczycielstwa Polskiego nie zajął w tej sprawie konkretnego stanowiska, pozostawiając radnym wolną rękę. W planach jest też likwidacja małej szkoły w Starym Zadybiu.

konkurs kulinarny

W środę 19 lutego w Starych Szpakach odbył się gminny konkurs kulinarny na "Najlepszą potrawę z warzyw strączkowych" organizowany przez Urząd Gminy Stara Kornica we współpracy z Mazowieckim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego Oddział w Siedlcach.

burmistrz Piotr Pludowski

Do Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie trafi dziś 20 lutego wniosek z Urzędu Miasta w Łukowie. Będzie dotyczył aplikowania do programu Razem Bezpieczniej, z którego samorząd będzie starał się pozyskać pieniądze na przebudowę przejścia dla pieszych, które znajduje się przed budynkiem urzędu.

Waldemar Sabak

Trwa rozbudowa sieci kanalizacyjnej w sołectwie Górzno- Kolonia, zaawansowane są też roboty przy budowie świetlicy wiejskiej w Łąkach. Przygotowywany jest i niebawem zostanie ogłoszony przetarg na modernizację dwóch dróg gminnych oraz realizowane są prace nad opracowaniem koncepcji budowy obiektów bibliotecznych wraz z muzeum gminnym.

Krzysztof Iwaniuk

Wójt gminy Terespol Krzysztof Iwaniuk został przedstawicielem władz lokalnych i regionalnych Europejskiego Komitetu Regionów.

dzien paczka

Już jutro tłusty czwartek. W Żabcach koło Międzyrzeca Podlaskiego odbędzie się Gminny Dzień Pączka połączony z karnawałową zabawą.

Romuald Murawski

Być może w przyszłym roku w Konstantynowie powstanie klub seniora dla 30 osób. Obecnie samorząd we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej przygotowuje w tej sprawie wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego. Klub seniora według planów mógłby się mieścić w budynku dawnego przedszkola przy ul. Platera.

Dariusz Szustek

Burmistrz Płudowski mówi: „nikt z nami nie rozmawiał”. Starosta Dariusz Szustek: „upierali się przy swoim”. O co chodzi? O plany budowy kanalizacji sanitarnej wzdłuż drogi powiatowej do terenów gdzie budowane są właśnie bloki.