Ryszard Grafik

78 lat temu w okupowanej Polsce została powołana do życia Armia Krajowa. Z czasem stała się najsilniejszą i najlepiej zorganizowaną armią podziemną, działającą wówczas w Europie. W kulminacyjnym momencie liczyła blisko 400 tysięcy żołnierzy walczących za wolną Polskę.

Olimpiada

Regionalna Olimpiada Wiedzy o Zdrowiu Psychicznym, w której organizację od lat włączają się szkoły powiatu parczewskiego, ma objąć zasięgiem cały kraj. Tego chce Rzecznik Praw Obywatelskich. Przedstawiciele parczewskiego starostwa spotkali się z nim, by podzielić się doświadczeniami i efektami w popularyzacji wiedzy o ludzkiej psychice.

Wojciech Zalewski

W Garwolinie realizowana jest duża inwestycja drogowa w centrum miasta. Dzięki finansowemu wsparciu z Funduszu Dróg Samorządowych, w ubiegłym roku zagospodarowano teren skweru imienia Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, a w bieżącym wykonane zostaną nasadzenia i wymieniany będzie chodnik do ulicy 3 Maja i dalej do obwodnicy miasta. A co ze skrzyżowaniem na DK 76?

GMINA MIEDZYRZEC

W ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację w 2020 roku zadań publicznych złożono 17 ofert na ponad 100 tys. złotych. Dofinansowanie otrzymało 14 ofert.

WIADUKT

Mieszkańcy Międzyrzeca Podlaskiego narzekają na utrudnienia w ruchu powodowane często zamykanym przejazdem kolejowym na ul. Partyzantów.

ferie

W województwie mazowieckim rozpoczęły się ferie. Ośrodki Kultury zachęcają w tym czasie dzieci i młodzież do skorzystania z przygotowanej oferty zajęć. I tak w poniedziałek 11 lutego w Łosicach można było zapoznać się z podstawami rytmiki.

Mariusz Osiak

Wójt gminy Łuków Mariusz Osiak informuje, że wkrótce dojdzie do kolejnej zmiany stawki za gospodarowanie odpadami. Po podwyżce wprowadzonej w lipcu ubiegłego roku, będzie kolejna. Koszty obsługi systemu wzrosły bowiem o ponad 70 procent.

Jerzy Jaron

Wójt zerwał umowę z firmą Building Engineering ze Szczecina, która wykonywała rozbudowę gminnej oczyszczalni ścieków w Miastkowie Kościelnym za cztery miliony złotych. Wykonawca nie wywiązywał się z warunków umowy, a pod koniec ubiegłego roku zszedł z placu budowy. Gmina zapowiada skierowanie sprawy do sądu o zapłatę przez szczecińską spółkę 10 procent należnych kar umownych.

Mariusz Kucewicz _2

Trwają przygotowania do rozbudowy ul. Myśliwskiej w Łosicach wraz z utworzeniem mostu na rzece Toczna. Obecnie, jak informuje burmistrz Mariusz Kucewicz, samorząd uzyskał w tej sprawie decyzję środowiskową.