wicestarosta Marek Ziedalski

1 września wszystkie szkoły ponadpodstawowe prowadzone przez powiat garwoliński zaczną normalne funkcjonowanie. Obowiązywać będzie tradycyjna forma kształcenia, a placówki oświatowe mają zorganizować pracę z uczniami tak, by zminimalizować ryzyko zakażenia. Szkoły są przygotowane także na ewentualne prowadzenie zajęć w formie zdalnej czy hybrydowej.

Albina Lubian

Zakończyła się realizacja międzynarodowego projektu, w którym oprócz Pilawy, udział brały trzy ośrodki opieki społecznej z terenu Polski i partner z Włoch. Skierowany był do seniorów oraz ich nieformalnych opiekunów i ma przyczynić się do ograniczenia problemu przemocy w rodzinie wobec osób starszych. Więcej w rozmowie Waldemara Jaronia z burmistrz miasta i gminy Pilawa Albiną Łubian.

Kazimierz Hawryluk

Gmina Stara Kornica przystąpiła do projektu „Wspólny Plan” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt ma na celu przeprowadzenie rozszerzonych konsultacji społecznych. Na początku września, do każdego gospodarstwa domowego zostanie dostarczony pakiet konsultacyjny, składający się z: listu do mieszkańców, karty informacyjnej, druku wniosku formalnego oraz ulotki wraz z ankietą. Wypełnioną anonimową ankietę należy złożyć do 20 września.

Wojciech Zalewski

W stolicy powiatu wiele inwestuje się w infrastrukturę drogową. Budowane są i modernizowane kolejne odcinki dróg i chodników, ale powstają też nowe zatoki parkingowe. Dobiega końca przebudowa głównej ulicy miasta, na co miasto pozyskało wsparcie środkami zewnętrznymi. O realizowanych i planowanych do wykonania inwestycjach, z Wojciechem Zalewskim- kierownikiem Wydziału Techniczno- Inwestycyjnego w magistracie rozmawia Waldemar Jaroń.

uroczystosci odpustowe

Dzisiaj, w Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej w parafii św. Józefa w Międzyrzecu odbyły się uroczystości odpustowe połączone z dożynkami parafialnymi. Z wieńcami dożynkowymi przybyły delegacje mieszkańców wsi Żabce, Tłuściec, Wysokie, Halasy i Sitno. Sumę odpustową odprawił i homilię wygłosił ks. Roman Banasiewicz – proboszcz parafii Chrystusa Króla w Międzyrzecu Podlaskim.

uroczystosci odpustowe

Dzisiaj, w Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej w parafii św. Józefa w Międzyrzecu odbyły się uroczystości odpustowe połączone z dożynkami parafialnymi. Z wieńcami dożynkowymi przybyły delegacje mieszkańców wsi Żabce, Tłuściec, Wysokie, Halasy i Sitno. Sumę odpustową odprawił i homilię wygłosił ks. Roman Banasiewicz – proboszcz parafii Chrystusa Króla w Międzyrzecu Podlaskim.

strazacy

Jedna z jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z gminy Ulan przy wsparciu samorządu doposażyła się w nowe sprzęty, które ułatwią pracę przy gaszeniu pożarów i konserwację wozów strażackich. OSP w Sobolach zakupiła m.in. kamerę termowizyjną. Jak mówi prezes jednostki Jan Salamończyk, kamera ułatwi lokalizowanie źródła pożaru w zadymionych miejscach. Jej koszt został pokryty dzięki dofinansowaniu z Komendy Głównej Straży Pożarnej i wsparciu Urzędu Gminy Ulan- Majorat.

Zenon Stefanowski

W gminie zmieniona została metoda ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalono stawkę tej opłaty. Obecnie za odpady segregowane mieszkaniec płaci siedemnaście złotych miesięcznie, ale kompostujący bioodpady mają pięciozłotowy upust.

Turniej

W niedzielę 23 sierpnia w Międzyrzecu odbył się Ogólnopolski Turniej Siatkówki Plażowej. Wzięło w nim udział 15 drużyn z całej Polski. Turniej wygrała drużyna Piotr Groszek z Rzeszowa i Kamil Warzocha z Głogowa Małopolskiego. Drugie miejsce zajęła para Bartek Malec i Tobiasz Kaniewski Trzecią nagrodę otrzymała drużyna – Michał Piłat z Lublina i Adam Olejniczek z Nowej Woli.