R E K L A M AMIASTO SIEDLCE

drukuj Prześlij znajomemu zgłoś błąd archiwum Cofnij
util util util
foto

Ingres bpa Kazimierza Gurdy do katedry siedleckiej
2014-05-24 14:03:59 Artykuł czytany 15522 razy


Procesją do siedleckiej katedry p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP, rozpoczął się 24 maja ingres bpa Kazimierza Gurdy. Z nowym Biskupem Siedleckim uroczystą Eucharystię koncelebrowało 15 biskupów i ponad 200 prezbiterów, m.in. abp. Stanisław Budzik - Metropolita Lubelski, abp. Celestino Migliore – Nuncjusz Apostolski w Polsce, abp nominat Wojciech Polak - Prymas Polski, abp Andrzej Dzięga - Metropolita Szczecińsko-Kamieński.


fot.: Janusz Mazurek

W drzwiach katedry Pasterza Kościoła Siedleckiego przywitał proboszcz parafii katedralnej ks. prałat Eugeniusz Filipiuk, który podał mu do ucałowania krzyż. Następnie bp Gurda uczynił znak krzyża pobłogosławioną wodą oraz pokropił nią wiernych, po czym przekroczył próg katedry jako nowy Biskup Siedlecki. Słowa powitania do bpa Kazimierza Gurdy skierował dotychczasowy administrator apostolski bp Piotr Sawczuk.

- Nowy Biskup Siedlecki przybywa do nas z Diecezji Kieleckiej. Od dziewięciu lat pełnił tam posługę biskupa pomocniczego, ale wcześniej był i ojcem duchownym seminarium, rektorem i proboszczem - zna zatem dobrze newralgiczne obszary zaangażowania duszpasterskiego. Z Diecezją Kielecką historycznie łączy nas dawna Diecezja Krakowska, która dla Kielc nadal stanowi metropolię, dla nas zaś jest dawnym wspomnieniem wielkiego obszaru, jaki pozostawał pod przemożnym wpływem stolicy św. Stanisława BM. Od 33 lat przez Diecezję Kielecką przechodzi też nasza piesza pielgrzymka na Jasną Górę. Niektóre jej grupy przez 2 lata podejmował bp Kazimierz, jako proboszcz leżącej na trasie parafii w Zagnańsku. A Diecezja, do której przychodzi nasz nowy Pasterz, to w dużej części potomkowie Unitów, którzy mężnie przenieśli wiarę katolicką przez mroczny okres carskich prześladowań w II poł. XIX w. I dziś ma różne trudne doświadczenia, które nieobce są i innym diecezjom, a o których nie pora przecież tu mówić. Jesteśmy cząstką organizmu mistycznego, Ciała Chrystusowego, zrodzonego ze słowa i żyjącego słowem. Ekscelencjo! Dostojny Księże Biskupie Kazimierzu, trzeba nam Twego pasterskiego słowa, które będzie budziło nadzieję i pokazywało drogę, trzeba nam pasterskiego serca, które będzie przełamywało zobojętnienie, trzeba Twojej sakramentalnej posługi, która za każdym razem sięga do źródeł zbawienia. Otaczamy Cię naszą modlitwą i oddajemy się pod Twoje zwierzchnictwo. Bądź pośród nas znakiem Pana – powiedział bp Piotr Sawczuk.

POBIERZ TEKST PRZEMÓWIENIA 


W dalszej kolejności Nuncjusz Apostolski w Polsce abp Celestino Migliore odczytał pismo Papieża Franciszka o mianowaniu bpa Kazimierza Gurdy – ordynariuszem diecezji siedleckiej. „Usilnie zachęcamy wszystkich, aby stale okazywali Ci szacunek, posłuszeństwo, stosowną współpracę oraz miłość. Wreszcie bratersko Cię zachęcamy, Czcigodny Bracie, abyś, zawsze ufając Jezusowi, przez wstawiennictwo Błogosławionej Bogarodzicy Dziewicy Maryi i świętego Jana Pawła II, z wielkim oddaniem służył powierzonej Tobie wspólnocie, zwłaszcza kapłanom, młodzieży i chorym, a także abyś w nauczaniu dotyczącym obyczajów obdarzał lud dobrocią i łagodnością” – napisał Ojciec Święty.

Następnie Nuncjusz Apostolski przekazał Biskupowi Kazimierzowi ten dokument oraz pastorał, który jest znakiem władzy pasterskiej.

Istotnym momentem ingresu nowego biskupa do jego kościoła katedralnego jest zajęcie miejsca na katedrze. Jest ona znakiem władzy nauczycielskiej i pasterskiej biskupa oraz znakiem jedności wyznawców w tej wierze, jaką biskup głosi jako pasterz owczarni.

Homagium, czyli wyrazy szacunku i posłuszeństwa złożyli nowemu Biskupowi Siedleckiemu przedstawiciele diecezji. Do swojego Pasterza podeszli kolejno: bp Piotr Sawczuk, ks. prałat Kazimierz Niemirka, ks. kan. Tomasz Czarnocki, ks. Jan Babik, przedstawiciele Wyższego Seminarium Duchownego na czele z rektorem ks. prałatem Mieczysławem Głowackim, reprezentanci pięciu kapituł istniejących w diecezji, osób konsekrowanych i wiernych świeckich. Wszystkie te symboliczne znaki przejęcia diecezji prowadziły do Mszy św. pod przewodnictwem bpa Kazimierza Gurdy.

W homilii Ksiądz Biskup podkreślił, że pragnie trwać wraz ze wszystkimi diecezjanami w niezłomnej wierze Maryi, w Jej zaufaniu do słowa pochodzącego od Boga.

- Dzisiejszy, sobotni dzień, poświęcony jest w liturgii, wspomnieniu Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych. Liturgia przywołuje i urzeczywistnia Jej obecność, Jej bliskość i Jej wspomagającą opiekę dla wszystkich wiernych, dla tych, którzy stanowią wspólnotę Kościoła – nauczał bp Kazimierz Gurda. - W obecności Maryi i pod Jej matczyną, wspierającą opieką rozpoczynam moją biskupią posługę w Kościele Siedleckim i Jej opiece ten Kościół zawierzam.

Matka Boża wybrała sobie w naszym siedleckim Kościele wiele miejsc na swą szczególną obecność i rozdawnictwo łask . Są to sanktuaria Jej poświęcone z których najbardziej znane to Kodeń i Leśna Podlaska. Obecność Maryi we wspólnocie Kościoła jest bardzo pożądana, bo związana jest zawsze z obecnością Jej Syna, naszego Boga i Pana, Jezusa Chrystusa. Ona zawsze jest przy Jezusie i w Jego Kościele. Jezus, Boży Syn, stał się człowiekiem i wszedł w nasze ludzkie życie dzięki Jej „fiat", jak mówi nam odczytana Ewangelia. A św. Paweł bardzo precyzyjnie w liście do Efezjan ukazuje to, co zostało dokonane przez Jezusa dla nas, dla naszego zbawienia. „To w Jezusie, z Maryi narodzonym, zostaliśmy wybrani, abyśmy byli święci i nieskalani przed obliczem Ojca Niebieskiego”. To dzięki Jezusowi dostąpiliśmy łaski bycia „umiłowanymi dziećmi Boga i rzeczywiście nimi jesteśmy”, jak to dopowie św. Jan. Dzięki Jezusowi została otwarta dla nas nowa, niczym przez nas nie zasłużona, przestrzeń bycia z Ojcem Niebieskim w duchowej bliskości i jedności. Co więcej, to dzięki Jezusowi został ukazany cel naszego życia, który św. Paweł określił w następującymi słowami: „my, którzy złożyliśmy naszą nadzieję w Jezusie, istniejemy ku chwale majestatu Boga” – kontynuował Ksiądz Biskup.

To maryjne „fiat” otwarło przed człowiekiem i przed całym światem nowe perspektywy. To Jej „fiat” jest również słowem podanym przez Nią Kościołowi powszechnemu, każdemu Kościołowi lokalnemu, jakim jest diecezja i każdemu, kto do wspólnoty Kościoła należy. Tylko dzięki przyjęciu tego słowa Kościół wchodzi w ślady, które zostawiła Maryja, ślady prowadzące do Jezusa. To Jej „fiat”, które jest wyrazem chęci wypełnienia woli Boga, i wierności Bogu, staje się wzorem dla wszystkich, którzy otwarli swe serca na łaskę wiary. I wiemy, że nikt nie jest zdolny do wypełnienia woli Boga, bez wypowiedzenia własnego „fiat”. Żadna wspólnota kościelna, większa, czy mniejsza, parafia, czy Kościół diecezjalny, nie wypełni pomyślnie swego zadania jeśli nie będzie chciała pełnić woli Boga, i nie będzie jej pełnić tak, ja to czyniła Maryja. Czyli w całkowitym zaufaniu Bogu i Jego słowu. Chciałbym, drodzy diecezjanie trwać razem z wami w tej niezłomnej wierze Maryi, w Jej zaufaniu do słowa pochodzącego od Boga. Trwać zawsze. Zarówno w czasach, gdy wyznawanie wiary przychodzi łatwo i nic nie kosztuje, jak i w czasach, gdy przyznanie się do Jezusa, jako swego Pana i Mistrza powoduje cierpienie duchowe czy fizyczne. Historia naszego Kościoła jest nasycona wieloma świadectwami wierności Jezusowi i trwania zawsze, przy Jezusie, na wzór Maryi.

Wielu jest w tym Kościele męczenników za wiarę. Należą do nich oczywiście Męczennicy z Pratulina, bł. Wincenty Lewoniuk i jego 12 towarzyszy, którzy za wierność Jezusowi i za wierność Ojcu Świętemu, oddali swe życie. Zapewne z tego ducha, przed trzydziestu laty, wyrośli obrońcy krzyża w szkole w Miętnem. Kościół siedlecki w tej chwalebnej tradycji naznaczonej wiernością Bogu trwa, w niej się zakorzenił i z niej czerpie życiodajne korzenie. Powtarzamy dzisiaj maryjne „fiat”, by wyrazić naszą gotowość, do powiedzenia Bogu „tak” w każdej sytuacji, którą będzie naznaczona nasza historia – artykułował Pasterz Kościoła Siedleckiego.

- Dzisiaj, każde stanięcie po stronie Boga, po stronie prawdy zapisanej w Ewangelii wiąże się czasem ze społecznym odrzuceniem, czy z ośmieszeniem w swym środowisku. Jak bardzo potrzeba jest dzisiaj tej maryjnej postawy zawartej w słowie „fiat”, by wbrew wszystkim trudnościom zaufać Bogu. Liczę na to, że ta maryjna postawa gotowości pełnienia woli Boga w swym życiu, będzie charakteryzować prezbiterium Kościoła siedleckiego, wszystkie osoby życia konsekrowanego, osoby należące do wspólnot i ruchów kościelnych i nasze rodziny. Jak odpowiednia jest droga maryjnego zawierzenia dla księży, osób konsekrowanych, osób należących do wspólnot kościelnych i dla rodzin, pokazują nam Sługa Boży Stefan kard. Wyszyński i św. Jan Paweł II. „Cały Twój Maryjo, w pełnieniu woli Boga”, mówił św. Jan Paweł II, a Sługa Boży Prymas Tysiąclecia w 1980 roku, w 34 rocznice święceń biskupich powiedział; że w swym życiu pragnął, aby wszystko było „Per Mariam - Soli Deo”, - „Przez Marię ku chwale Boga w Trójcy Świętej Jedynego”. Pragnę z całym prezbiterium Kościoła Siedleckiego, z kapłanami steranymi pracą, z chorymi i cierpiącymi, z kapłanami ciężko pracującymi na różnych odcinkach diecezjalnej posługi, pełnić Pasterską posługę. Nie zapominam o tych, którzy jako diakoni czy alumni przygotowują się do kapłaństwa. Niech umiłowanie kapłaństwa jednoczy nas i uodparnia na ciągłe napaści i zakusy wrogich sił. W naszym posługiwaniu stawiajmy na pierwszym miejscu Boga. Bo tylko wtedy kiedy służy się Bogu, służy się jednocześnie człowiekowi. Tylko służąc Bogu jako biskup, prezbiter, diakon jestem zdolny budować jedność wspólnoty do której należę. A tą wspólnotą jest nasz siedlecki Kościół. Obyśmy potrafili podołać zadaniom, które dzisiaj przed nami stawia Bóg – nauczał Pasterz Kościoła Siedleckiego.

Pragnąłbym, by ruchy, stowarzyszenia i grupy modlitewne, naśladowały Maryję w Jej wierności wspólnocie Apostołów i uczniów. Maryja po Wniebowstąpieniu Jezusa trwała w wraz z Apostołami i uczniami na modlitwie w wieczerniku w oczekiwaniu na Ducha Świętego. Przyjęła Go wraz z całą pierwszą wspólnotą Kościoła. Duch Święty został dany Kościołowi, aby prowadził Go do coraz głębszego poznania Jezusa Chrystusa, do coraz lepszego zrozumienia Bożego słowa zapisanego w Starym i Nowym Testamencie, i aby tworzył z uczniów wspólnotę. Niech ruchy stowarzyszenia i grupy modlitewne powstałe z inspiracji tegoż Ducha, skupiające dzieci, młodzież i małżeństwa, odkrywając wielką wartość życia w bliskości z Jezusem i w jedności ze wspólnotą Kościoła, będą zaczynem nowej ewangelizacji; niech będą zaczynem duchowej świeżości i prawdziwej odnowy Kościoła. Bardzo pragnę, by duchowością maryjną były przepełnione rodziny naszej diecezji. By miłość i wierność Bogu na wzór Maryi i św. Józefa przepełniały serca żon i mężów, matek i ojców. Niech macierzyństwo i ojcostwo w dalszym ciągu będą pierwszym i najważniejszym powołaniem małżonków. Oby troska Maryi i Józefa o Jezusa mieszkającego z nimi w nazaretańskim domu, uwrażliwiała naszych rodziców, ojców i matki, na wychowanie swych dzieci. By potrafili docenić wartość chrześcijańskiego wychowania; by byli przekonani o jego niezaprzeczalnej wartości i nowoczesności; by nie ulegli pokusie pozostawienia swych ochrzczonych dzieci na zagubienie się w labiryncie współczesnych ideologii, które odrzuciły prawdę o człowieku.

Przekaz wiary w Jezusa, miłość do wspólnoty Kościoła w sposób najbardziej wiarygodny może być dokonany tylko w rodzinie, przede wszystkim przez ojca i mamę. Maryjny klimat życia rodzinnego tworzony w oparciu o Jej miłość i dobroć, pozwoli naszym rodzinom przetrwać wszystkie trudności i obronić ewangeliczny model rodziny od zaplanowanego zniszczenia. Maryja dla nas wierzących w Jezusa, jest nie tylko niezastąpionym wzorem w naszych relacjach do Boga i relacjach w naszych wspólnotach, ale także naszą wspomożycielką. Potrzebujemy Jej wspomożenia, potrzebujemy Jej pomocy. Nie jesteśmy samowystarczalni. Zdajemy sobie sprawę, że dzięki Jej wstawiennictwu nasz związek z Jezusem, staje się coraz mocniejszy, a przez to nasze życie zachowuje sens. Dzięki tej jedności z Jezusem wypełnimy, wszyscy ten cel naszego życia, o którym przypomniał nam św. Paweł: że my istniejemy, że żyjemy, na chwałę Boga Ojca. Maryja żyła nie na własną chwałę, Ona żyła na chwałę Boga. Święci żyli i żyją na chwałę Boga. Wspomniani na początku tego rozważania Sługa Boży, kard. Stefan Wyszyński i św. Jan Paweł II zawierzyli swe życie Maryi, Jej się oddali. Oni szli Jej drogą, pozwolili się Jej prowadzić, na Jej wzór trwali z jedności z Jezusem. Stali się dzięki temu wspaniałymi ludźmi. Miejmy odwagę iść tą samą drogą – apelował Biskup Siedlecki. - Maryjo, Wspomożycielko Wiernych, Tobie, Twojej trosce, zawierzam dzisiaj siebie, moje posługiwanie i Siedlecki Kościół. Wszystkich, którzy do Niego należą, wszystkich kapłanów, kleryków, osoby życia konsekrowanego, osoby starsze i chore, rodziców dzieci i młodzież. Tobie zawierzam naszą przyszłość. W Tobie pokładam nadzieję i jestem pewny, że Twojej opieki, Twojego wstawiennictwa się nie zawiedziemy – zakończył Ksiądz Biskup.

Na ingres bpa Kazimierza Gurdy do Siedlec przybyli m.in.: abp Celestino Migliore - Nuncjusz Apostolski w Polsce, abp nominat Wojciech Polak - Prymas Polski, abp Stanisław Budzik - Metropolita Lubelski, abp Andrzej Dzięga - Metropolita Szczecińsko-Kamieński, abp Stanisław Szymecki, bp Kazimierz Ryczan - Biskup Kielecki, bp Henryk Tomasik - Biskup Radomski, bp Krzysztof Nitkiewicz – Biskup Sandomierski, bp Tadeusz Pikus, Biskup nominat Drohiczyński, bp Mieczysław Cisło - Biskup Pomocniczy Archidiecezji Lubelskiej, bp Adam Bałabuch - Biskup Pomocniczy Diecezji Świdnickiej, bp Marian Florczyk - Biskup Pomocniczy Diecezji Kieleckiej, bp Józef Górzyński - Biskup Pomocniczy Archidiecezji Warszawskiej, bp Jacek Pyl - Biskup Pomocniczy Diecezji Odesko-Symferopolskiej, ks. prałat Jerzy Gołębiewski - delegat Arcybiskupa Henryka Hosera, ks. prałat Bogdan Sewerynik, pracownik Kongregacji ds. Biskupów, ks. prałat Albert Warso, pracownik Kongregacji Nauki Wiary, ks. infułat Karol Łapiński, pracownik Nuncjatury Apostolskiej w Polsce, ks. prałat Marian Subocz, Dyrektor Caritas Polska. W uroczystości wzięli także udział przedstawiciele wyższych uczelni, m.in. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Politechniki Świętokrzyskiej, Collegium Mazovia w Siedlcach. Obecni byli posłowie, senatorzy, przedstawiciele władz wojewódzkich i samorządowych, delegacje z diecezji kieleckiej, osoby życia konsekrowanego oraz licznie zgromadzeni wierni świeccy.

Śpiewy podczas liturgii animował Chór Katedralny oraz Schola Gaudete, asystę przygotowali klerycy Wyższego Seminarium Duchownego.

Na zakończenie Mszy św. nowemu Biskupowi Siedleckiemu  życzenia przekazali abp Stanisław Budzik – Metropolita Lubelski, ks. prałat Mieczysław Głowacki – rektor WSD, a także przedstawiciele osób konsekrowanych i wiernych świeckich. upl/zyczenia ks Glowacki.doc

POBIERZ TEKST PRZEMÓWIENIA KS. MIECZYSŁAWA GŁOWACKIEGO


Po uroczystym błogosławieństwie uczestnicy liturgii otrzymali pamiątkowe obrazki z błogosławieństwem Pasterza Kościoła Siedleckiego, a zaproszeni goście udali się na agapę do Wyższego Seminarium Duchownym w Nowym Opolu.

Bp Kazimierz Gurda, dotychczas pełnił posługę biskupa pomocniczego diecezji kieleckiej. 16 kwietnia został mianowany przez papieża Franciszka nowym Biskupem Siedleckim. Jako zawołanie biskupie przyjął słowa „Iesu, in Te confido” (Jezu, ufam Tobie!). W Konferencji Episkopatu Polski pełni funkcję przewodniczącego Komisji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego. Jest także członkiem Komisji Mieszanej: Biskupi – Wyżsi Przełożeni Zakonni.

ks. Mateusz Czubak
Zobacz zdjęcia w większym rozmiarze

zdjęcia: Janusz Mazurek
Zobacz zdjęcia w większym rozmiarze

zdjęcia: ks. Mateusz Czubak

------------------------------------------

Zdjęcia z zakończenia uroczystości:Zobacz zdjęcia w większym rozmiarze

fot.: Sławomir Karczewski, Natalia Bala

---------------------------------------------------

Agapa w WSD w Nowym Opolu


Zobacz zdjęcia w większym rozmiarze----------------------------------------------------

Linki do nagrań dźwiękowych zebraliśmy w informacji:  Ingres bpa Kazimierza Gurdy /AUDIO/ [kliknij]
wykop
Nasi reporterzy są do państwa dyspozycji:

Adam Białczak
tel. 500 187 558
a.bialczak@radiopodlasie.pl
|
|
|
Monika Jabłkowska
tel. 512 111 737
jablkowska.m@radiopodlasie.pl
|
|
|
Andrzej Ilczuk
tel. 502 173 757
andrzej.ilczuk@radiopodlasie.pl
|
|
|
Kamil Skorupski
tel. 504 838 118
skorupski@radiopodlasie.pl

Komentarze

 • Agata Ragus
  2017-05-21 17:37:58

  arrow

  Nasz Ksiądz Biskup Kazimierz to dobry człowiek bardzo go lubię muszę też przyznać że wygłasza bardzo ładne homilie.Jest skromny i to sie ceni.

 • Zniesmaczona
  2014-05-26 09:26:37

  arrow

  Podzielam opinię Pana Jacka, takie słowa zepsuły całą uroczystość ani miejsce ani chwila na takie słowa ...

  A gdzie byli wierni świeccy, dlaczego nie było żadnych zorganizowanych wyjazdów z parafii, jeden autokar z Białej Podlaskiej.

 • wow
  2014-05-26 05:28:24

  arrow

  do Jacek Boniecki:
  proszę o rozwiązanie problemu:
  jeśli ktoś pisał lub telefonował do Bp Z. Kiernikowskiego w różnych sprawach, także nastając na księży, to była to "troska o Kościół", natomiast jeśli ktoś pisał do Watykanu, bo nie zgadzał się z biskupem, to było to nastawanie na jedność Kościoła.
  Trudność: gdzie tu logika?

 • :)
  2014-05-25 21:30:02

  arrow

  Nasz Biskup jest super i ks. Mieczysław jest super :)

 • :)
  2014-05-25 21:27:24

  arrow

  Ks.Biskup jest super i ks. Mieczysław jest super :)

 • Jacek Boniecki
  2014-05-25 13:48:18

  arrow

  chciałbym nawiązać do słów które bardzo mnie zabolały szczególnie ich kontekst ... tylko "złośliwy i uparty kler" pisze donosy na swojego biskupa sam nie widząc swoich ograniczeń i niedoskonałości " ... znam swoje miejsce ( mimo że prawie 30 lat jestem w ruchach kościelnych to spokojnie mogę stwierdzić ze wiele rzeczy można zrobić lepiej i jeśli ktoś wymaga od siebie ale inni tego nie odczuwają to coś tu nie tak) ... nie było to miejsce na taki tekst bo nasz nowy Ks Biuskup Ordynariusz nie miał żadnego wpływu na to ze od piątku jest w miejscu które zajął i taka aluzja do czasu juz przeszłego szczególnie boli gdy widać również te niedoskonałości ludzkie których doświadczamy a które nie zostały wymienione jako te z którym pasterze Kościoła Sidleckiego obiecuja walczyc na większą Chwałę Bożą bo jest to dla mnie oczywiste że jest wiele do poprawy

 • :)
  2014-05-24 23:59:21

  arrow

  Nasz nowi biskup jest super. Jest skromny i to się ceni. Swój chłop ;)

Odśwież obrazek.

Publikowane komentarze sa prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Portal nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Redakcja zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy obraźliwych lub zawierających wulgaryzmy.
- 101,7fm / 106,0 fm - ONAIR


Zapraszamy na audycje:

foto

O tym się mówi... Poranna rozmowa na antenie KRP
2023-02-09 16:07:30 Kategoria:

Codziennie, od poniedziałku do piątku o godz. 8:12 polecamy "O tym się mówi..." poranną rozmowę w Katolickim Radiu Podlasie. Gośćmi Marcina Jabłkowskiego i Andrzeja...

więcej »


foto

Caritas dla niepełnosprawnych
2023-02-16 14:38:58 Kategoria:

Rozumiejąc potrzeby osób z niepełnosprawnością Caritas Diecezji Drohiczyńskiej od lutego 2010 r. prowadzi Diecezjalny Ośrodek Wsparcia dla Osób Niepełnosprawnych...

więcej »
foto

Serwer Dell T330 – nowoczesne rozwiązanie dla małych...
2023-02-16 12:21:10 Kategoria:

Sewer to niezawodne urządzenie powszechnie wykorzystywane w wielu firmach. Przede wszystkim sprzęt cechuje się wysoką wydajnością oraz gwarancją bezpieczeństwa...

więcej »
foto

Na jakie telewizory warto zwrócić uwagę?
2023-02-16 11:25:20 Kategoria:

Choć nie milkną dyskusję, jaki telewizor LED byłby najlepszy, czy może trafniejszym wyborem byłyby telewizory LCD, plazma czy też zaawansowane technologicznie modele....

więcej »
foto

Jak mierzyć postępy działań SEO?
2023-02-15 11:06:39 Kategoria:

SEO, czyli Search Engine Optimization (optymalizacja stron pod wyszukiwarki internetowe) jest to zestaw technik stosowanych do zwiększenia widoczności witryny internetowej w...

więcej »
foto

Na co zwrócić uwagę, kupując pościel?
2023-02-14 12:48:01 Kategoria:

Sypialnia jest tą częścią domu, w której szuka się relaksu i spokoju. Wchodząc do niej tuż przed snem, powinna dawać poczucie bezpieczeństwa i być oazą po nawet...

więcej »
foto

Dlaczego młodzi ludzie coraz częściej inwestują na...
2023-02-14 10:39:26 Kategoria:

Przyjrzymy się, jak wygląda inwestowanie w akcje. Jak przygotowują się do tego młodzi inwestorzy? Czy giełda jest dla każdego?

więcej »
foto

Jak zacząć przygodę z pływaniem?
2023-02-13 10:48:46 Kategoria:

Aktywność fizyczna jest niezbędna do zachowania zdrowia, jednak nie każda dyscyplina będzie odpowiednia dla wszystkich. Jedni z nas wolą sporty siłowe, inni spokojną...

więcej »

Siedlce

w lewoMaj 2024w prawo
Pon Wt Śr Czw Pią So Nd
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Kondolencje

Najnowsze Informacje