R E K L A M AMIASTO SIEDLCE

drukuj Prześlij znajomemu zgłoś błąd archiwum Cofnij
util util util
foto

Rozpoczynamy wyjątkowy czas - Adwent
2022-11-26 15:18:00 Artykuł czytany 701 razy


27 listopada rozpoczyna się Adwent. Jest to czas przygotowania do uroczystości Bożego Narodzenia, ale zarazem okres, w którym wspominając przyjście, oczekujemy drugiego, jakie będzie miało miejsce u kresu dziejów ludzkości. Pierwsza niedziela Adwentu stanowi również początek kościelnego roku liturgicznego. Okres ten to czas oczekiwania i duchowego przygotowania się na świętowanie narodzenia Chrystusa.


Także, w najbliższą niedzielę,  we wszystkich Kościołach diecezji siedleckiej będzie czytany List Pasterski Biskupa siedleckiego Kazimierza Gurdy na Adwent i rozpoczynający się Rok Jubileuszowy.

…....List pasterski Biskupa Siedleckiego Kazimierza Gurdy na Adwent 2022 r.

Czcigodni Księża, Osoby Życia Konsekrowanego,
Drodzy Siostry i Bracia!

Kościół pierwszą niedzielą Adwentu rozpoczyna nowy rok duszpasterski. Z troską i nadzieją patrzy na czas, który jest przed nim. Z troską zarówno o człowieka wierzącego ufając, że umocni się on w wierze w Chrystusa, jak i niewierzącego, że będzie Chrystusa poszukiwał. Patrzy również z nadzieją, że każdy wierny będzie mógł realizować misję, do jakiej Jezus powołał go w Kościele. Pragnę razem z wami zastanowić się nad hasłem jakie zostało zaproponowane na rozpoczynający się rok duszpasterski. Brzmi ono: Wierzę w Kościół Chrystusowy. Prorok Izajasz mówiąc o górze świątyni Pańskiej, do której podążają mnogie ludy, zapowiada Kościół. Do niego zaproszeni są wszyscy, którzy uwierzą w Chrystusa jako Bożego Syna i swego Zbawiciela. I to jest podstawowy warunek przynależności do tej wspólnoty. Tylko wiara w Jezusa pozwala na przyjęcie sakramentu chrztu świętego, przez który zostajemy włączeni do wspólnoty Kościoła. To w założonym przez siebie Kościele Jezus Chrystus realizuje dzieło zbawienia, którego dokonał przez swoją mękę, śmierć i zmartwychwstanie. Kościół jest więc wspólnotą bosko – ludzką. Należą do niego ludzie, a działa w nim Bóg. Wspólnota Kościoła pozostaje zatem wielkim darem Boga dla człowieka, darem, który człowiek może przyjąć i który może odrzucić. Jesteśmy Bogu wdzięczni za to, że należymy do Kościoła, który jest jeden, święty, powszechny i apostolski.

Naszą relację do Kościoła wyrażamy słowem: wierzę – a więc tym samym słowem, co relację do Boga Trójjedynego. Kiedy mówimy: wierzę w Boga – wyznajemy, że Jemu ufamy, realizujemy w naszym życiu to czego On od nas oczekuje, o czym nam mówi w swoim słowie, do czego nas zobowiązuje. On uczy nas swoich dróg, byśmy kroczył Jego ścieżkami. Na tę Bożą propozycję odpowiadamy całym naszym sercem, będąc pewni, że On nas nie oszukuje, ale pragnie naszego dobra i szczęścia. Dzięki wierze, Bóg staje się towarzyszem naszej życiowej drogi.

Kiedy wypowiadamy słowa: wierzę w Kościół – wyznajemy, że wierzymy w Kościół ze względu na działającego w nim Boga, ze względu na Boga działającego w historii, zaangażowanego w ludzkie dzieje, będącego Emmanuelem czyli Bogiem z nami. W tej wspólnocie, do której należymy, jest obecny Bóg Ojciec, który każdego z nas stworzył i dał nam życie; jest obecny Boży Syn, który każdego z nas odkupił i zbawia przez swą mękę śmierć i zmartwychwstanie; jest obecny Duch Święty, który każdego z nas uświęca. W tej wspólnocie, do której należymy dzięki wierze i przyjęciu – na jej podstawie – sakramentu chrztu świętego, realizuje się historia naszego szczęśliwego życia. To w Kościele dane jest nam, ludziom, uczestniczyć w życiu samego Boga, zarówno tu na ziemi jak i po naszej śmierci w niebie. Pierwsze czytanie mówi nam o radosnym podążaniu wszystkich ludów do świątyni Pana, do tej jedynej ostatecznej świątyni w niebie, gdzie On przebywa. To podążanie na spotkanie z Bogiem jest radosne, idziemy bowiem spotkać się z Kimś, kto nas kocha, pomimo naszych słabości.

Kościół, założony przez Chrystusa jest dla nas darem, którego nie wolno nam utracić. Jest on nam, grzesznikom, dany po to, abyśmy mogli zostać obmyci z naszych win przez Bożego Syna i zostać uświęceni przez działanie Ducha Świętego. To w tej wspólnocie wiary, dzięki współpracy z Bożą łaską, człowiek może zachować swą godność i odkryć piękno swego ludzkiego życia. Przynależność do Kościoła jest dla każdego człowieka szansą, ponieważ Kościół jako powszechny, jest dla wszystkich, także dla grzeszników, którzy chcą się nawracać. Jezus o tym wyraźnie mówi w słowach: „Nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników” (Mk 2,17). Jezus stale stoi przy grzesznikach, aby ich wspomóc swoją łaską, by mogli odwrócić się od zła i weszli na drogę świętości, czyli przebywania w jedności, w przyjaźni z Bogiem. Droga nawrócenia jest drogą wszystkich należących do Kościoła, nikt nie jest z niej zwolniony. Jest to droga podejmowania wysiłku, ale także droga doświadczenia duchowej radości z każdego zwycięstwa nad naszymi słabościami. Jest wspaniałym doświadczeniem naszych postępów w miłości do Boga i do naszych bliźnich. Św. Paweł wzywa nas, członków Chrystusowego Kościoła, do odrzucenia wszystkiego co jest złe, mówiąc: „Odrzućmy uczynki ciemności (…) i żyjmy przyzwoicie jak w jasny dzień”. Żyjmy prawdą, dobrem i miłością, a to pozwoli nam być w jedności z Bogiem, z Tym, który jedynie jest w pełni doskonały.

Takie jest właściwe rozumienie Kościoła i dlatego – jako uczniowie Chrystusa – ufamy Kościołowi, wierzymy w Kościół i nie możemy dostosowywać Kościoła do naszych ludzkich pragnień, ale nasze pragnienia dostosowujemy do wymagań, jakie w Kościele stawia nam Chrystus. Nie patrzymy zatem na Kościół jako tylko ludzką instytucję, którą możemy zmieniać i w której my sami jesteśmy najważniejsi. W Kościele najważniejszy jest Bóg, nasz Zbawiciel i Uświęciciel. On wprowadza nas w swe boskie życie, obdarzając nas swoją łaską. Po Bogu najważniejsi są nasi bliźni, z którymi pielgrzymujemy na drodze do nieba i sobie nawzajem pomagamy. Uczymy się życia według wskazań danych nam przez Boga. A patrząc na naszych świętych, którzy już są w niebie, zostajemy zachęceni, by podążać drogą wiary pomimo trudności.

Drodzy Bracia i Siostry! Kościół, który tworzą nasze wspólnoty parafialne i rodzinne, jest miejscem naszego umocnienia w wierze oraz miejscem przekazu wiary. Papież Franciszek w encyklice Lumen fidei pisze o przekazywaniu wiary, które dokonuje się w czasie, a więc z pokolenia na pokolenie. Naucza o nieprzerwanym łańcuchu świadectw, przez który dociera do nas oblicze Jezusa. Ojciec Święty dostrzega również, że w niektórych środowiskach ten łańcuch świadectw wydaje się czymś przerwanym, niekompletnym, a w konsekwencji również mało istotnym. Papież bardzo dobrze ocenia sytuację, w jakiej dzisiaj żyjemy. Dostrzega braki czy niekompletność w tym pokoleniowym łańcuchu przekazu wiary, w ukazywaniu oblicza Chrystusa w naszej historii życia. Z bólem dostrzegamy, że wiara w Chrystusa obecnego w swym Kościele staje się czasem mało istotna w kształtowaniu życia współczesnego człowieka.

Zauważmy, że przekaz wiary w Chrystusa obecnego w Kościele, przekaz wiary w Kościół – z pokolenia na pokolenie – dokonuje się przede wszystkim w rodzinie. Dlatego rodzina jest przedmiotem troski całego Kościoła. Rodzina jest przedmiotem troski naszego Kościoła Siedleckiego. Pragniemy, by nasze rodziny były miejscem przekazu i umocnienia w wierze. Zdajemy sobie jednak sprawę z tego, że są rodziny, w których ten proces – jak zauważa Ojciec Święty – jest przerwany lub niekompletny. Rodziny te nie wierzą w obecnego w Kościele Chrystusa ani nie wierzą w Kościół, który kształtuje wiarę w Chrystusa. Nie pozostańmy w tej sytuacji obojętni, ale prośmy w modlitwie, aby rodziny – których członkowie formalnie należą do Kościoła, ale brak im relacji z Bogiem – postawiły sobie pytanie o wiarę w Chrystusa, by na nowo odzyskały dar wiary, by rodzice, których dzieci przygotowują się do przyjęcia sakramentów świętych, zatroszczyli się o ich umocnienie w wierze i właściwe relacje z Chrystusem w Kościele.

Bracia i Siostry. Gdy mówimy o naszej trosce o Kościół to pragnę Was zachęcić także do modlitwy o powołania do kapłaństwa i życia konsekrowanego. W naszych wspólnotach parafialnych odczuwamy coraz mocniej brak księży. Nie mamy także wystarczającej liczby kleryków w naszym diecezjalnym Seminarium Duchownym. Dlatego zwróciłem się z prośbą do Księży Proboszczów, aby raz w roku – w wyznaczonym dniu – w każdej parafii naszej diecezji była sprawowana Msza święta i zorganizowana modlitwa przed Najświętszym Sakramentem w intencji powołań. Na tę Eucharystię i adorację Najświętszego Sakramentu są zaproszeni wszyscy parafianie, a szczególnie członkowie stowarzyszeń katolickich, bractw i grup modlitewnych. Zachęcam Was do udziału w tej wspólnej modlitwie, by nie zabrakło w naszej diecezji tych, którzy obdarzeni darem kapłaństwa, będą sługami Chrystusa i Kościoła, czyli wierzących w Jezusa na drodze wiary.

Wiara członków naszego Kościoła diecezjalnego zakorzeniona jest w pobożności maryjnej. Maryja umacnia w wierze wszystkich, którzy przyjęli zaproszenie Jezusa, aby przynależeć do Jego Kościoła. W naszej diecezji mamy kilka sanktuariów maryjnych. Jedno z nich, sanktuarium Królowej Podlasia – Matki Jedności w Kodniu będzie przeżywać niecodzienne wydarzenie, jakim jest jubileusz 300-lecia koronacji Obrazu Matki Bożej. Koronacja papieskimi koronami odbyła się 15 sierpnia 1723 r. Zgodnie z wolą papieża Innocentego XIII, koronacji dokonał biskup łucki Bronisław Rupniewski. Była to trzecia koronacja wizerunku maryjnego na ziemiach ówczesnej Rzeczpospolitej, po Jasnej Górze i Trokach koło Wilna. Rekoronacja obrazu Matki Bożej Kodeńskiej, której dokona Legat Papieski po 300 latach od pierwszej koronacji, będzie miała miejsce w Kodniu 15 sierpnia 2023 r. Korony, którymi zostanie przyozdobiony wizerunek Matki Bożej zostały pobłogosławione przez Ojca Świętego Franciszka 3 sierpnia tego roku podczas audiencji generalnej w Rzymie. Już dziś zapraszam Was – Drodzy Diecezjanie – do udziału w tych uroczystościach tak ważnych dla naszej Diecezji i dla Ojców Oblatów, Kustoszy kodeńskiego sanktuarium. Duchowym przygotowaniem do obchodu tego jubileuszu będzie między innymi dziewięciomiesięczna nowenna odprawiana w każdej parafii naszej diecezji każdego 8 dnia miesiąca. Rozpocznie się ona 8 grudnia, w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Zachęcam do udziału w tej nowennie, aby przez nią również umocnić swoją wiarę w Jezusa i Kościół na wzór Maryi.

Drodzy Bracia i Siostry. Umacniajmy wiarę w Kościół, w którym obecny jest nasz Zbawiciel Jezus Chrystus. Wierzmy Kościołowi, który pod działaniem Ducha Świętego przekazuje nam nieskażoną naukę Jezusa Chrystusa. Patrzmy na Kościół z wielkim szacunkiem i z wdzięcznością za dobra duchowe, jakie otrzymujemy w nim od Chrystusa. Wszyscy – biskupi, księża, osoby życia konsekrowanego i wierni świeccy – dbajmy o jego świętość. Niech Adwent, rekolekcje parafialne, uczestnictwo w Roratach i zbliżające się Święta Bożego Narodzenia, będą dla nas czasem refleksji nad tajemnicą Kościoła, naszej Matki.

Wszystkim, tworzącym wspólnotę naszego diecezjalnego Kościoła, z serca błogosławię: w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

+ Kazimierz Gurda
BISKUP SIEDLECKI


MJa/DW
wykop
Nasi reporterzy są do państwa dyspozycji:

Adam Białczak
tel. 500 187 558
a.bialczak@radiopodlasie.pl
|
|
|
Monika Jabłkowska
tel. 512 111 737
jablkowska.m@radiopodlasie.pl
|
|
|
Andrzej Ilczuk
tel. 502 173 757
andrzej.ilczuk@radiopodlasie.pl
|
|
|
Kamil Skorupski
tel. 504 838 118
skorupski@radiopodlasie.pl

Komentarze

Odśwież obrazek.

Publikowane komentarze sa prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Portal nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Redakcja zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy obraźliwych lub zawierających wulgaryzmy.
- 101,7fm / 106,0 fm - ONAIR


Zapraszamy na audycje:

foto

O tym się mówi... Poranna rozmowa na antenie KRP
2023-02-09 16:07:30 Kategoria:

Codziennie, od poniedziałku do piątku o godz. 8:12 polecamy "O tym się mówi..." poranną rozmowę w Katolickim Radiu Podlasie. Gośćmi Marcina Jabłkowskiego i Andrzeja...

więcej »


foto

Caritas dla niepełnosprawnych
2023-02-16 14:38:58 Kategoria:

Rozumiejąc potrzeby osób z niepełnosprawnością Caritas Diecezji Drohiczyńskiej od lutego 2010 r. prowadzi Diecezjalny Ośrodek Wsparcia dla Osób Niepełnosprawnych...

więcej »
foto

Serwer Dell T330 – nowoczesne rozwiązanie dla małych...
2023-02-16 12:21:10 Kategoria:

Sewer to niezawodne urządzenie powszechnie wykorzystywane w wielu firmach. Przede wszystkim sprzęt cechuje się wysoką wydajnością oraz gwarancją bezpieczeństwa...

więcej »
foto

Na jakie telewizory warto zwrócić uwagę?
2023-02-16 11:25:20 Kategoria:

Choć nie milkną dyskusję, jaki telewizor LED byłby najlepszy, czy może trafniejszym wyborem byłyby telewizory LCD, plazma czy też zaawansowane technologicznie modele....

więcej »
foto

Jak mierzyć postępy działań SEO?
2023-02-15 11:06:39 Kategoria:

SEO, czyli Search Engine Optimization (optymalizacja stron pod wyszukiwarki internetowe) jest to zestaw technik stosowanych do zwiększenia widoczności witryny internetowej w...

więcej »
foto

Na co zwrócić uwagę, kupując pościel?
2023-02-14 12:48:01 Kategoria:

Sypialnia jest tą częścią domu, w której szuka się relaksu i spokoju. Wchodząc do niej tuż przed snem, powinna dawać poczucie bezpieczeństwa i być oazą po nawet...

więcej »
foto

Dlaczego młodzi ludzie coraz częściej inwestują na...
2023-02-14 10:39:26 Kategoria:

Przyjrzymy się, jak wygląda inwestowanie w akcje. Jak przygotowują się do tego młodzi inwestorzy? Czy giełda jest dla każdego?

więcej »
foto

Jak zacząć przygodę z pływaniem?
2023-02-13 10:48:46 Kategoria:

Aktywność fizyczna jest niezbędna do zachowania zdrowia, jednak nie każda dyscyplina będzie odpowiednia dla wszystkich. Jedni z nas wolą sporty siłowe, inni spokojną...

więcej »

Siedlce

w lewoListopad 2023w prawo
Pon Wt Śr Czw Pią So Nd
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

Kondolencje

Najnowsze Informacje