REGION

drukuj Prześlij znajomemu zgłoś błąd archiwum Cofnij
util util util
foto

Program Radia Podlasie z Łosic
2011-09-18 18:03:00 Artykuł czytany 7429 razy


W niedzielę 18 września program Katolickiego Radia Podlasie emitowany był z Łosic. Okazją do wizyty naszych dziennikarzy w tym mieście były obchody 500-lecia powstania parafii św. Zygmunta.


Obchody jubileuszu rozpoczęły się już w sobotę 17 września. W tym dniu odbyła się sesja naukowa w I Liceum Ogólnokształcącym w Łosicach, na której miała miejsce prezentacja książki ,,500 lat Łosickiego Kościoła. Dzieje parafii i dekanatu’’. Słowo pasterskie do tej publikacji napisał ks. bp Zbigniew Kiernikowski. Główne uroczystości odbyły się jednak w niedzielę 18 września. O godzinie 12.00 Radio Podlasie transmitowało Jubileuszową Eucharystię, której przewodniczył Biskup Siedlecki Zbigniew Kiernikowski.


Natomiast między godziną 16.00 a 18.30 Radio Podlasie towarzyszyło uczestnikom Festynu Rodzinnego w Łosicach. Plenerowe studio Radia Podlasie rozstawiono na placu przy Starostwie Powiatowym, przy ul. Narutowicza. Większe zdjęcia można obejrzeć tutajJak zawsze przy takiej okazji, w studio pojawili się liczni goście: kapłani, przedstawiciele świata polityki i samorządu, liderzy lokalnych instytucji. Jednym z rozmówców Anny Kaszczyc był pochodzący z Łosic ks. Mateusz Czubak. Mówił on o starannych duchowych przygotowaniach do jubileuszu 500-lecia parafii, które trwały ponad rok.

Z kolei Prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łosickiej - Stefan Szańkowski opowiadał o inicjatywach podejmowanych przez tę organizację.
Proboszcz parafii św. Zygmunta w Łosicach ks. kan. Michał Śliwowski mówił o relikwiach św. Zygmunta, które zostały oficjalnie przekazane parafii podczas uroczystej Mszy św. o godz. 12.00 sprawowanej przez ks. bpa Zbigniewa Kiernikowskiego.  Podkreślił, że przygotowania do jubileuszu przyczyniły się do ożywienia życia religijnego wiernych. Wyraził również nadzieję, że także później rozkwitać będą grupy nastawione na wspólne studiowanie i przeżywanie Słowa Bożego.W studio gościli również senator Waldemar Kraska oraz burmistrz Łosic- Janusz Kobyliński. Obaj podkreślili, że czują się dumni z tego, że mogli wnieść pewien wkład w przygotowania do obchodów  jubileuszu 500-lecia parafii. Dyskutowali również o najważniejszych problemach lokalnej społeczności i jej szansach na przyszły rozwój.Poseł PiS Bogusław Kowalski także obecny był na uroczystościach w Łosicach. W studio plenerowym Radia Podlasie opowiadał o tym, że jego silniejsze związki z tym miastem datują się od czasu, gdy pełnił funkcję wicemarszałka województwa mazowieckiego. 


Z kolei regionalista Tomasz Dobrowolski przypomniał na antenie historią parafii św. Zygmunta i ziemi łosickiej.
 Wieksze zdjęcia można obejrzeć tutaj
Większe zdjęcia można znaleźć tutaj

Program na żywo wprost ze studia plenerowego prowadziła i ze wszystkimi gośćmi rozmawiała Anna Kaszczyc. 
Nasz reporter Sławomir Karczewski pytał mieszkańców Łosic i okolic jak im się żyje i mieszka w tym regionie. Można było m.in.: przekazać pozdrowienia na antenie Radia Podlasie, ale też przyjrzeć się pracy dziennikarzy radiowych.Program zealizował Krzysztof Łubkowski, a o stronę techniczną dbał Artur Dernowski. 


 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Historia Parafii pw. św. Zygmunta Króla w Łosicach

Obecnie funkcjonujący kościół Św. Zygmunta w Łosicach, wzniesiony został w latach 1906 -1909, jest trzecim, w pięćsetletniej historii parafii, stojącym na tym samy miejscu. Pierwszy fundowany przez króla Zygmunta Starego w 1511, przetrwał do pierwszych lat XVIII w.

Naruszony zębem czasu oraz licznymi wojnami, szczególnie w latach 1656 - 57 i walkami w okresie wojny północnej (1700 - 1721), wymagał natychmiastowego gruntownego remontu. Dlatego też w latach 1731/32 wzniesiony został nowy drewniany kościół, fundacji starosty łosickiego Antoniego Miączyńskiego. Kościół ten przetrwał do 1878 r., kiedy to spłonął w czasie wielkiego pożaru miasta. Korzystając z tej sytuacji, władze carskie, realizując politykę prawosławienia i rusyfikacji Podlasia, nie zezwoliły na odbudowę świątyni i zlikwidowały parafię rzymsko - katolicką w Łosicach, przyłączając ją do dotychczasowego kościoła filialnego w Hadynowie.

Dopiero ukaz tolerancyjny 1905 r. pozwolił podjąć kroki zmierzające do wskrzeszenia skasowanej parafii w Łosicach. Wykorzystując nadarzającą się sytuacje, nie czekając na zgodę władz carskich, biskup lubelski Franciszek Jaczewski, skierował do Łosic księdza Piotra Kucharskiego, aby zajął się organizacją parafii. W niedługim czasie wśród parafian powstały plany budowy nowego kościoła. Prośbę w tej sprawie mieszkańcy miasta skierowali do biskupa Jaczewskiego 24 maja 1905 r. W kilka dni później otrzymali z Kurii pozytywną odpowiedź. Do czasu zbudowania nowego Domu Bożego parafianom umożliwiono, za zgodą Gubernatora Siedleckiego jak również Biskupa lubelskiego, uczestniczenie w nabożeństwach, które miały być odprawiane w intencjalnej kaplicy pod wezwaniem św. Stanisława (w opinii mieszkańców mogła ona pomieścić od 150 do 200 osób). Już 8 grudnia 1905 r. Piotr Kucharski proboszcz odtworzonej parafii łosickiej, odprawił pierwszą po 28 latach ofiarę Mszy Świętej. W celu upamiętnienia tego faktu parafianie ufundowali sztandar, którego jedną stronę wieńczył wizerunek św. Agaty z napisem: „ Święta Agato módl się za nami", na drugiej zaś widniał napis: „Pamiątka pierwszej Mszy Świętej po 28 latach zamknięcia Kościoła".

16 października 1907r w trakcie wizytowania diecezji, pierwszej od trzydziestu lat, biskup lubelski Franciszek Jaczewski, odwiedził Łosice, gdzie poświęcił i wmurował kamień węgielny wznoszonego kościoła.

Nowym proboszczem parafii Św. Zygmunta został ks. Wojciech Bojarczuk (1909 - 1918) Dzieło budowy kościoła w Łosicach dobiegło końca jesienią 1909 r. Stosownie do upoważnienia biskupa Jaczewskiego, 31 października 1909 r. Dziekan Dekanatu Bialskiego, ks. Stanisław Nojszewski pobłogosławił nowo wybudowany kościół parafialny pw. św. Zygmunta Króla i Męczennika w Łosicach

W uroczystości wzięło ok. 10 000 wiernych ze wszystkich sąsiednich parafii. Podczas sumy podniosłe kazanie okolicznościowe wygłosił ks. Florian Krasuski, profesor Seminarium Diecezjalnego Lubelskiego.
W okresie, w którym proboszczami byli księża ks. Jan Mazurkiewicz (1924-1929) i Wacław Milik (1929- 1931) odnowieniu uległy obrazy, katafalk, lichtarze. Odrestaurowano całą plebanię wraz z organistówką ponadto ks. Mazurkiewicz zgromadził drzewo na ogrodzenie starego cmentarza, co miało miejsce za pasterzowania jego następcy

W 1936 r. proboszcz łosicki ks. Stefan Bogucki (1936- 1938), prowadził prace remontowe w kościele. Ich wykonawcami byli: Napoleon Piegłowski, artysta malarz i Piotr Kazikowski, dekorator.

W listopadzie 1939 r. mocą kanonu 916 Kodeksu Prawa Kanonicznego Biskup Podlaski orzekł, iż Ołtarz Wielki w kościele parafialnym św. Zygmunta, zostaje uprzywilejowany, tzn. iż każda msza św. Odprawiona przed nim za duszę zmarłych będzie połączona z uzyskaniem odpustu zupełnego dla tychże dusz. Zgodnie z kanonem 918 ksiądz proboszcz umieścił tablicę przy Ołtarzu wielkim z napisem „ Ołtarz uprzywilejowany teraz i na -wieczne czasy".

W okresie duszpasterzowania ks. proboszcza Piotra Szpilewicza (1954- 1958) zelektryfikowano kościół, plebanię, organistówkę i pozostałe parafialne budynki. Kupiono do organów motor elektryczny.

Sprawiono pogrzebową chorągiew. Przebudowano przykościelny budynek zw. grotą, przystosowując go do prowadzenia lekcji religii. W związku z przeprowadzaną elektryfikacją, pod koniec 1958 r., stan kościoła wymagał remontu, również na plebanii konieczne były drobne prace naprawcze. W związku z powyższym, staraniem ówczesnego ks. proboszcza, Stefana Ceprowskiego (1958- 1959), odnowiono wnętrze kościoła wraz z zakrystiami, odmalowano także prezbiterium z polichromią na suficie, ściany, wszystkie okna i drzwi, zradiofonizowany został kościół, wykonano remont organistówki.

Staraniem nowego ks. proboszcza, Bolesława Krępli (1966- 1984), w 1967 r wykonano: jednocześnie odnowiono cały budynek wewnątrz i z zewnątrz; zabezpieczono od zacieków dach na kościele, a w 1969- odnowiono wnętrze kościoła.

5 maja 1969 r. o godz. 1.45 w nocy podczas burzy, w skutek uderzenia pioruna spłonął szczyt wieży kościelnej. Spadający duży żelazny krzyż uszkodził dachówkę na kościele. Również świeżo odnowione wnętrze kościoła, w wyniku akcji gaśniczej uległo częściowemu zniszczeniu. Do marca 1971 r. udało się ks. proboszczowi odbudować zniszczoną wieżę kościoła i wyremontować drugą, ponadto zainstalowano na obu piorunochrony i założono w oknach obu wież 16 żelaznych żaluzji. Sprawiono do kościoła nowy ołtarz dębowy twarzą do ludu zgodnie z wymogami nowych obrzędów niszy Św., W 1994 r. odnaleziona została ikona Matki Bożej Przeczystej, przez wieki czczona w łosickiej cerkwi unickiej przez wiernych obu obrządków, a od 1915 r. uważana za zaginioną. Dzięki osobistemu zaangażowaniu ks Rzeszotka dokonano ekspertyzy, która potwierdziła autentyczność obrazu. Dokonano jego gruntownej konserwacji i renowacji. Po tych zabiegach MB Przeczysta znalazła godne miejsce w łosickim kościele. Wprowadzone zostało w obrzędowość parafii cotygodniowe nabożeństwo (środa) do Matki Bożej Przeczystej. By kościół stał się dostępny dla wiernych również w ciągu dnia ( co było dotychczas niemożliwe z powodu braku jakichkolwiek zabezpieczeń) zamontowany został drewniany przedsionek, z którego modląc się można obserwować wnętrze kościoła, główny ołtarz.

W 1999 r. Dekretem Biskupa Siedleckiego, Jana Wiktora Nowaka z 20 sierpnia, z dotychczasowego obszaru parafii wydzielono jej część i utworzono nową pw. Trójcy Świętej.

W 2004 r. Ks. Henryk Rzeszotek odszedł na zasłużoną emeryturę. Nowym proboszczem został ks. Kazimierz Komar.

2004/2005 Wstawiono 4 witraże

2008 Modernizacja instalacji elektrycznej pod ogrzewanie podłogowe

2009 Wymiana posadzki na granitową i zamontowanie ogrzewania podłogowego, wymiana drzwi frontowych oraz zabudowy zakrystii

 Autor: Tomasz Dobrowolski
Źródło: swzygmunt-losice.pl


MSz [KA]
wykop

Komentarze

 • łosiczanka
  2011-09-19 10:44:45

  arrow

  Bardzo dziękuję radiu Podlasie za tak bogatą relację. Dla naszej parafii było to wielkie święto, wierzę, że całoroczne przygotowania do tych obchodów wydadzą obfite owoce. Pozdrawiam gorąco wszystkich uczestników :)

 • ck dezerter
  2011-09-18 17:12:00

  arrow

  Brawo radio Podlasie. Jest jeszcze dużo miejsc do odwiedzenia

Odśwież obrazek.

Publikowane komentarze sa prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Portal nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Redakcja zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy obraźliwych lub zawierających wulgaryzmy.


 

foto

Caritas dla niepełnosprawnych
2023-02-16 14:38:58 Kategoria:

Rozumiejąc potrzeby osób z niepełnosprawnością Caritas Diecezji Drohiczyńskiej od lutego 2010 r. prowadzi Diecezjalny Ośrodek Wsparcia dla Osób Niepełnosprawnych...

więcej »
foto

Serwer Dell T330 – nowoczesne rozwiązanie dla małych...
2023-02-16 12:21:10 Kategoria:

Sewer to niezawodne urządzenie powszechnie wykorzystywane w wielu firmach. Przede wszystkim sprzęt cechuje się wysoką wydajnością oraz gwarancją bezpieczeństwa...

więcej »
foto

Na jakie telewizory warto zwrócić uwagę?
2023-02-16 11:25:20 Kategoria:

Choć nie milkną dyskusję, jaki telewizor LED byłby najlepszy, czy może trafniejszym wyborem byłyby telewizory LCD, plazma czy też zaawansowane technologicznie modele....

więcej »
foto

Jak mierzyć postępy działań SEO?
2023-02-15 11:06:39 Kategoria:

SEO, czyli Search Engine Optimization (optymalizacja stron pod wyszukiwarki internetowe) jest to zestaw technik stosowanych do zwiększenia widoczności witryny internetowej w...

więcej »
foto

Na co zwrócić uwagę, kupując pościel?
2023-02-14 12:48:01 Kategoria:

Sypialnia jest tą częścią domu, w której szuka się relaksu i spokoju. Wchodząc do niej tuż przed snem, powinna dawać poczucie bezpieczeństwa i być oazą po nawet...

więcej »
foto

Dlaczego młodzi ludzie coraz częściej inwestują na...
2023-02-14 10:39:26 Kategoria:

Przyjrzymy się, jak wygląda inwestowanie w akcje. Jak przygotowują się do tego młodzi inwestorzy? Czy giełda jest dla każdego?

więcej »
foto

Jak zacząć przygodę z pływaniem?
2023-02-13 10:48:46 Kategoria:

Aktywność fizyczna jest niezbędna do zachowania zdrowia, jednak nie każda dyscyplina będzie odpowiednia dla wszystkich. Jedni z nas wolą sporty siłowe, inni spokojną...

więcej »
- 101,7fm / 106,0 fm - ONAIR


Zapraszamy na audycje:

foto

O tym się mówi... Poranna rozmowa na antenie KRP
2023-02-09 16:07:30 Kategoria:

Codziennie, od poniedziałku do piątku o godz. 8:12 polecamy "O tym się mówi..." poranną rozmowę w Katolickim Radiu Podlasie. Gośćmi Marcina Jabłkowskiego i Andrzeja...

więcej »


Co, gdzie, kiedy

w lewoWrzesień 2023w prawo
Pon Wt Śr Czw Pią So Nd
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

Najnowsze Informacje